Uchwała Zarządu Powiatu Nr 255/2017 z dnia 28.11.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej

Uchwała Nr 255