Uchwała Zarządu Powiatu Nr 163/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała