Uchwała Zarządu Powiatu Nr 112/2018 z dnia 18.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego NR II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Rosłońskiego 1.

Uchwała Zarządu Powiatu