Uchwała w sprawie ograniczenia handlu na targowiskach miejskich oraz ograniczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ostrowcu Św.

Uchwala XXIX/25/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie ograniczenia handlu na targowiskach miejskich w Ostrowcu Św.

Uchwala XXIX/26/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie ograniczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ostrowcu Św.