Uchwała Nr XXXII/189/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 lipca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.

Uchwała Nr XXXII-189-2020- do pobrania