Uchwała Nr 219/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28.10.2020 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała Nr 219/2020 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28.10.2020 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej