Tysiąc złotych dla KGW w Rudce Bałtowskiej

Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak odwiedziła  panie z KGW Rudka Bałtowska, wykonawczynie pięknego  wieńca dożynkowego, który będzie reprezentował powiat ostrowiecki na wojewódzkim święcie plonów.

Starosta, w uznaniu zdolności manualnych bałtowskich gospodyń, przekazała dyplom i grant w wysokości tysiąca złotych, dziękując za działalność kulturalną i kultywowanie tradycji ludowych.