Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ostatni tydzień lutego 2015 roku będzie „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. W województwie świętokrzyskim podmiotem, który organizuje sieć pomocową jest Caritas Diecezji Kieleckiej.

Wzorem lat ubiegłych w dniach 23-28 lutego osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji, których specjaliści udzielać będą podczas pełnionych dyżurów.

W ramach projektu pomocy udzielają: prawnik, komornik, adwokat, radca prawny, psycholog, psychoterapeuta, lekarz psychiatra, pracownik pierwszego kontaktu, interwent, pracownik socjalny.

Pomoc rzeczowa:
1. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
2. Świadczenia zdrowotne-prywatne wizyty lekarskie, obdukcje, diagnostyka odpłatna, usługi rehabilitacyjne.
3. Wyroby medyczne w tym przedmioty ortopedyczne – oraz środki pomocnicze .
4. Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia.
5. Indywidualne kształcenie dla matek-kursy dokształcające
6. Indywidualne nauczanie dla dzieci (nauczanie wczesnoszkolne, praca z dziećmi z deficytami).
7. Opłata za pobyt w żłobku/przedszkolu –dzieci których matki uczestniczą w kursach dokształcających
8. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania – pokrywanie kosztów udzielania schronienia
9. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
10. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw.
11. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
12. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobiste

Kontakt:
Koordynator Projektu
JUSTYNA JAS-CIEPLUCH – prawnik.kielce@caritas.pl
Pracownik administracyjno-biurowy
MONIKA KASZA – szkolenia.kielce@caritas.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA OŚRODKA OPOPP – ośrodek czynny całodobowo
Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Urzędnicza 7b
25-729 Kielce
Tel. 41-366-48-47
e-mail cik.kielce@op.pl
www.kielce.caritas.pl