Tydzień Kultury Języka Ojczystego

Od 27 do 31 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbywał się Tydzień Kultury Języka Ojczystego, który spotkał się  z żywym zainteresowaniem uczniów. Celem całego przedsięwzięcia było upowszechnienie i promowanie czytelnictwa, rozwijanie umiejętności językowych oraz kreatywności uczniów. Spotkania, wykłady i zabawy,  jakie się tu odbywały, pozwalały na refleksję nad kondycją języka komunikacji współczesnej. Język polski nie należy do najłatwiejszych, bo czyha w nim wiele pułapek nie tylko ortograficznych, ale i językowych.

Pierwszy dzień Szkolnego Tygodnia Kultury Języka Ojczystego, zgodnie z tegorocznym hasłem XXV Jubileuszowego Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim: Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją, poświęcony był różnym formom „odczytania” „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Utwór został wybrany nieprzypadkowo, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało lekturą na Narodowe Czytanie 2017. Prezydent Andrzej Duda ogłosił tytuł zwycięskiego dzieła podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.  Wybrane sceny utworu młodzież wysłuchała w interpretacji uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej technikum. Fragmenty książki wysłuchano również w formie poezji śpiewanej w pięknym wykonaniu Marka Grechuty i zespołu Anawa, Czesława Niemena i kompozycji Zygmunta Koniecznego – jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich kompozytorów. Młodzież mogła także zobaczyć fragmenty filmowej wersji „Wesela” w reż. Andrzeja Wajdy oraz jego teatralną wersję „sceny zasłuchania” z czwartego odcinka serialu „Z biegiem lat, z biegiem dni”.  Realia epoki podkreślała piękna scenografia, zgodna  z didaskaliami utworu, kostiumy i ludowa muzyka. Młodzież biorąca udział w uroczystości zaprosiła nie tylko do lektury własnej „Wesela”, ale także do czytania książek, bo Kto czyta, błądzi mądrze  i z refleksją.

W trakcie trwającej w Samochodówce uczty językowej młodzież dzieliła się z całą społecznością szkolną swoimi pasjami i talentami pisarskimi. Został między innymi zaprezentowany zbiór opowiadań pod tytułem „Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej”, który został napisany i wydany przez uczniów CKZiU w ramach ogólnopolskiego konkursu „Misja książka”. Utwory poruszają problemy, z jakimi boryka się współczesny człowiek.

W kolejnych dniach uczniowie Samochodówki pisali dyktando, brali udział w Konkursie norm i form językowych, uczestniczyli w Grach i zabawach słownych, gdzie rozwiązywali zadania dostarczające konkretnej wiedzy, rozwijające umiejętności w obszarach pisania, mówienia i słuchania. Zmierzyli  się również z „ łamańcami językowymi”, które   sprawiały wiele trudności, ale i śmiechu. W ostatnim dniu Szkolnego Tygodnia Języka Ojczystego przedstawiciele najstarszych klas technikalnych trudzili się w Maratonie maturalnym.

 To wyjątkowe przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu, propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi  w sytuacjach codziennych oraz publicznych.