Ty też masz wpływ na smog

Niska emisja to poważny problem – ruszyły warsztaty edukacyjne, które mają zachęcić do postawy ekologicznej. Jakie działania podjąć, by poprawić jakość powietrza? Tego dowiedziała się młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych uczestnicząca w warsztatach 27 marca 2018 roku zorganizowanych w auli Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach akcji Powiatu Ostrowieckiego w Ostrowcu Świętokrzyskim promujących ochronę środowiska. Wszyscy chcą oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem, właśnie dlatego powinniśmy podejmować działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Warsztaty odbyły się pod hasłem: Powietrze nasze życie. Powiat ostrowiecki w walce o czyste powietrze – zagrożenia powodowane niską emisją.

Prelegentami warsztatów byli: Pani Katarzyna Kitlińska – doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach, Pani Agata Landwójtowicz – specjalista w zakresie ochrony środowiska, współpracownik firmy Syngeos, Pan Michał Świerz – przedstawiciel firmy Syngeos.

Podczas dwugodzinnych warsztatów młodzież uzyskała kompleksowe informacje m.in. czym jest niska emisja, skąd się bierze, czym są zanieczyszczenia powietrza, rodzaje zanieczyszczeń, normy zanieczyszczeń powietrza, poznała skuteczne sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza, jakie są konsekwencje spalania odpadów. Specjalista w zakresie ochrony środowiska wyjaśniła również czym jest smog i jaki wpływ ma na zdrowie człowieka. Doradca energetyczny przekazał informacje dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sposobów efektywnego palenia w kotłach domowych oraz programów dofinansowania do wymiany ogrzewania stanowiący rodzaj wsparcia  w walce z niską emisją dla mieszkańca z WFOŚ i GW w Kielcach:

„ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim,

„AURA” – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków.

Edycje 2018

Cel warsztatów

Celem jest edukacja młodzieży w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej, tworzenia i utrwalania nowych proekologicznych wzorców, zachowań oraz korzyści zdrowotnych i społecznych korzyści, jakie wynikają z ograniczenia tzw. niskiej emisji. Edukacja wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców powiatu i zwiększenie wykorzystania jego potencjału turystycznego i przyrodniczego.

Dlaczego zorganizowano warsztaty

Problem tzw. „niskiej emisji” pojawia się w okresie grzewczym i nie jest obojętny dla naszego zdrowia. Mieszkańcy Powiatu Ostrowieckiego powinni mieć świadomość, w jaki sposób sami mogą wpływać na stan środowiska i własne zdrowie.

 

Co warto wiedzieć o pyłach w powietrzu?

Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego.

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka: domowe piece grzewcze, transport samochodowy. Główną przyczyną zanieczyszczenia rakotwórczym benzo(a)pirenem jest tzw. niska emisja.

Co to jest „Niska emisja?
Niska emisja – (emisja na niskiej wysokości) wynika z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych można spalić nie tylko odpady węglowe, ale także śmieci i tworzywa sztuczne. Z powodu wysokości emisji zanieczyszczeń niska emisja jest zjawiskiem szczególnie szkodliwym – wprowadzane do powietrza zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania stwarzając lokalne niebezpieczeństwo. W wyniku niskiej emisji do powietrza trafiają szkodliwe substancje: pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (substancje rakotwórcze) i trujące dioksyny.

Pył zawieszony PM10 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany). W pyle PM 10 znajdują się cząstki o średnicach większych od 10 μm (dla porównania – średnica grubości ludzkiego włosa to ok. 50 μm). Pył PM 10 przedostaje się do płuc i kumuluje się w górnych drogach oddechowych.

Pył zawieszony PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Pył zawieszony PM2,5 przenika do najgłębszych partii płuc, gdzie jest akumulowany, stanowiąc poważny czynnik chorobotwórczy, osiada na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołując choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Pył PM 2,5 – zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia – jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka, w stosunku do mieszkańca UE, jest krótsze o kolejne 1-2 miesiące z uwagi na występujące w naszym kraju większe zanieczyszczenie pyłem aniżeli wynosi średnia dla krajów Unii.