„TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 13 kwietnia 2018 r. został przeprowadzony etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna 4. edycja 2017/18 dotyczyła wiedzy o Niemczech.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie. Patronat honorowy nad etapem regionalnym objął Starosta Ostrowiecki, Zbigniew Duda.

Celem konkursu jest rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, budowanie postawy otwartości na inne kultury, krzewienie ducha tolerancji i szacunku, doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy oraz przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego.

II etap konkursu – regionalny, został przeprowadzony przez koordynatora regionalnego – Jadwigę Wojsę, przedstawicielkę PSNJN – region Starachowice, przy współpracy Iwony Szot–Zbrojnej – nauczycielki języka niemieckiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.

W konkursie rywalizowało 9 drużyn 3-osobowych ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego i starachowickiego: (Liceum Ogólnokształcące Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św.,  Liceum Ogólnokształcące Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św., Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Św.,  Zespół Szkół nr 2 w Ostrowcu Św., Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Św., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św., Niepubliczne Liceum im. St. Konarskiego w Ostrowcu Św.,  Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach).

Zwycięzcą naszego regionu została drużyna z Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Św. Trzeci etap konkursu odbędzie się w Goethe Institut w Krakowie w dniu 27.05.2018 r.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk dyrektora CKZiU Marcina Sitarza dyplomy oraz upominki ufundowane przez starostę ostrowieckiego Zbigniewa Dudę i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, a zwycięzcy dostali dodatkowo nagrody książkowe.