TRWAJĄ PRACE ZABEZPIECZAJĄCE SKARPĘ W GROMADZICACH

Ruszyły prace odtworzeniowe przy uszkodzonej jesienią ubiegłego roku skarpie, drogi powiatowej w Gromadzicach w gminie Bodzechów. Prace mają na celu zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na dwóch odcinkach o długości 8 i 10 metrów.

W ramach prac zostaną wykonane roboty ziemne związane ze zabezpieczeniem podłoża gruntowego oraz wzmocnienie skarpy przy użyciu koszy z wypełnieniem kamiennym mające służyć zabezpieczeniu przed osuwaniem. Jednocześnie nastąpi  przekierowanie wód opadowych na drogę powiatową z obudowaniem skarpy od góry krawężnikami i korytkami ściekowymi z kostek brukowych.

Wykonawcą jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlane DROGBUD R. Malec i Stanisław Wójcik, a planowany termin ich zakończenia to 30 kwietnia b.r. Koszt zadania wynosi 154 646, 61 zł. Jest ono realizowane przez  Powiat Ostrowiecki we współpracy z gminą Bodzechów.

Jak podkreśla Wicestarosta Andrzej Jabłoński –  bardzo istotnym jest, że w pilnych potrzebach, a takimi są działania związane z usuwaniem skutków klęsk pogodowych, można liczyć na zrozumienie i dobrą współpracę z samorządami gminnymi. Tak właśnie jest w przypadku gminy Bodzechów.