„Trójmiasto nad Kamienną” rozpoczyna prace

„Trójmiasto nad Kamienną” rozpoczyna prace

12 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawiciele gmin i powiatów tworzących porozumienie „Trójmiasto nad Kamienną” podpisali dokument o współpracy. Ten umożliwi teraz aplikowanie o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

Podpisanie porozumienia jest efektem decyzji podjętych przez strony w styczniu tego roku. Wówczas na pierwszym spotkaniu w nowym, powyborczym składzie starostowie i prezydenci Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic zadeklarowali chęć dalszej współpracy w ramach porozumienia partnerskiego „Trójmiasto nad Kamienną” i wspólnego aplikowania o środki unijne w ramach utworzonego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Każda ze stron zobowiązała się do zabezpieczenia w swoich budżetach środków na wynagrodzenie dla wyłonionej w ramach przetargu firmy, która opracuje „Strategię dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczne i gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski – Starachowice – Skarżysko-Kamienna” . Mają zostać w niej uwzględnione takie elementy, jak ekologiczny transport publiczny, szkolnictwo zawodowe i dziedzictwo narodowe.

Główne zadania, jakie strony porozumienia będą chciały w ramach OSI zrealizować, to rewitalizacje obszarów miejskich i powiatowych, przebudowy dróg, termomodernizacje budynków i zakup autobusów niskoemisyjnych.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli: Starosta Ostrowiecki, Zbigniew Duda, Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego, Eligiusz Mich, Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Marzena Dębniak, Prezydent Starachowic, Marek Materek, Starosta Skarżyski, Jerzy Żmijewski, Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego, Artur Berus, a także Wiceprezydent Skarżyska-Kamiennej, Andrzej Brzeziński.

Liderem działań pozostał Powiat Ostrowiecki.