“Trójmiasto nad Kamienną” pracuje

"Trójmiasto nad Kamienną" pracuje

Wszystkie strony Porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną” wyraziły wolę kontynuowania  współpracy i aplikowania o środki unijne w ramach utworzonego Obszaru Strategicznej Interwencji. Starostowie i prezydenci z Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej spotkali się w nowym powyborczym składzie w czwartek 22 stycznia w siedzibie powiatu ostrowieckiego.

Starostowie i prezydenci zaakceptowali również wcześniejsze ustalenia dotyczące wstępnego podziału środków finansowych, który ma być proporcjonalny do liczby mieszkańców. Obszarowi Strategicznej Interwencji w perspektywie lat 2014-2020 dedykowanych jest ponad 59 milionów euro. Powiat ostrowiecki w ramach OSI może pozyskać 8,7 milionów euro. Gmina Ostrowiec na swoje projekty może w ramach OSI otrzymać 15 milionów euro.

Pierwsze konkursy mogą być ogłaszane w trzecim kwartale 2015 roku. Uszczegółowienia wymagają jeszcze same projekty. Pracują nad nimi pracownicy wydziałów merytorycznych urzędów, nad wspólnymi założeniami specjalnie powołany Zespół Koordynacyjny.