To był bardzo udany Dzień Patrona!

Dzień Patrona w LO nr II im. J. Chreptowicza zawsze obchodzony jest bardzo uroczyście. Nie inaczej było i w tym roku. Galowe stroje, sztandar i hymn szkoły, zaproszeni goście, ciekawy program artystyczny, konkursy, nagrody, niespodzianki – wszystko to  pozwalało czuć iście „chreptusową” atmosferę.

Pod jej urokiem byli wszyscy przybyli goście: wicestarosta powiatu ostrowieckiego Eligiusz Mich, naczelnik Wydziału Edukacji Wojciech Lesiak, były dyrektor LO nr II Lucjan Stojek, wiceprezesi Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Joachima Chreptowicza, Ryszard Dryjas i Tadeusz Kidziński, przewodniczący Rady Rodziców Hubert Januszewski, Marek Wójcicki z Muzeum Historyczno-Archeologicznego, nauczyciele i uczniowie gimnazjów powiatu ostrowieckiego.

– Co roku obchody Dnia Patrona są bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. My, z poziomu organu prowadzącego szkołę, również to dostrzegamy – powiedział wicestarosta Eligiusz Mich.

Rewelacyjny program kl. II d był wielką atrakcją Święta Patrona. Przygotowany został w oparciu o scenariusz napisany przez Anię Ozdobę i Wiktorię Stachulę, które podchwyciły pomysł Kasi Wiewiór na przyjęcie konwencji  programu Trudne sprawy.

Tymi trudnymi sprawami były zarówno sprawy reformy państwa, oświaty, jak i zainteresowania oraz problemy małżeńskie Joachima Chreptowicza. Program pokazywał patrona szkoły od wczesnych lat dziecięcych po ostatnie lata życia wybitnego człowieka oświecenia, współtwórcy Komisji Edukacji Narodowej oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W rolę Chreptowicza w różnych okresach jego życia wcielili się dwaj Karolowie: Kieloch i Szypniewski.  Postacie ważnych kobiet w życiu patrona odegrały: Natalia Grzegolec – babcia, Magda Gębora – żona Konstancja i Weronika Osojca – przyjaciółka Izabela Poniatowska. O potrzebie  przeprowadzenia reform  w Rzeczypospolitej przekonało publiczność zachowanie oddających się pijaństwu szlachciców: Krystiana Kasprzyckiego, Filipa Nowaka i jak zawsze szalonego Maćka Nowakowskiego oraz niechętnych uwłaszczeniu chłopów szlachcianek – Oli Leśniak i Patrycji Sitarskiej. Światłe oblicze Polaków pokazali karczmarz Artur Walczak i współpracujący z Chreptowiczem ks. Hugo Kołłątaj – w tej roli wyśmienicie zaprezentował się przyjaciel klasy 2d ks. Mariusz Wasil. Chłopami gotowymi do obrony swojego dobroczyńcy byli Oliwia Jeruzal, Bartek Surowiecki i Kacper Skwarliński. Wiele wdzięku i humoru wprowadziły będące obiektem zainteresowań Chreptowicza pszczółki – Kasia Wiewiór i Asia Motyka. Twórcy spektaklu zachowali wierność wobec oryginału programu TV, przeplatając akcję reklamami filmowymi. W szkolnej wersji bardzo śmiesznych reklam polecano odbiorcom wykwintne towary kojarzące się z epoką oświecenia.

Bogatą warstwę wizualną w formie prezentacji multimedialnych i nie mniej bogatą warstwę akustyczną przygotował Adrian Szydłowski, pełniący jednocześnie funkcję narratora.

Aktualna wychowawczyni Barbara Podsiadło i była wychowawczyni, ale ciągle zaprzyjaźniona z klasą, Marta Kalita, które sprawowały opiekę artystyczno-pedagogiczną  nad programem, dzieliły entuzjazm z gośćmi, rodzicami, nauczycielami i uczniami. Kolejny raz nasza młodzież zadziwiła kreatywnością i talentami. Corocznie przygotowywany program na Święto Patrona Szkoły grozi powtarzaniem treści i powielaniem pomysłów. A jednak kl. 2d osiągnęła bardzo trudny cel: pogodziła naukę i dobrą rozrywkę, przekazała wiedzę w atrakcyjnej formie. Jednoznacznie określiła wartości, które akceptuje, i postawy, które odrzuca.

Integralną część obchodów Święta Patrona stanowi w naszej szkole Konkurs Historyczny dla gimnazjalistów ze szkół ostrowieckich i okolicznych miejscowości. Celem konkursu jest popularyzowanie historii oraz zachęcanie uczniów do jej poznawania. Tematy konkursu zmieniają się co rok, ale stałym elementem jest życie i działalność Joachima Chreptowicza. W tegorocznej edycji tematem wiodącym były dzieje Polski pod rządami Jagiellonów. W konkursie wzięli udział uczniowie z pięciu gimnazjów: PG 1, PG 3, PG 4, Gimnazjum w Kunowie, Gimnazjum w Sadowiu. Wszyscy gimnazjaliści zaprezentowali wysoki poziom wiedzy historycznej, a najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. I miejsce zajęła Dominika Baran z PG 4, II miejsce – Mateusz Sternik z Gimnazjum w Sadowiu, III miejsce – Kacper Nowak z Gimnazjum w Kunowie. Wyróżnienie otrzymali: Kinga Wielgus i Kamil Żelazowski z Gimnazjum w Sadowiu. Dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom wręczył dyrektor szkoły Sławomir Miszczuk w asyście nauczyciela historii Doroty Jandy.

Podczas obchodów Dnia Patrona ogłoszono również  wyniki konkursu zorganizowanego  przez Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza „W rodzinie „Chreptusów”: czas omija ludzi i miejsce, które wspominamy”. Konkursowi patronował  starosta  Zbigniew Duda.

Jury w składzie: przewodniczący Andrzej Nowak, członkinie Marta Kalita, Urszula Heba, Renata Kowalska, Barbara Podsiadło i Grażyna Sindalska nie przyznało I i II nagrody. Trzy równorzędne trzecie nagrody w kwocie 200 zł każda, książki i upominki od Starosty Ostrowieckiego otrzymali aktualni uczniowie Maja Malanowska, Natalia Kuziemka i Karol Szypniewski. Wyróżnienie przyznano absolwentowi Krzysztofowi Fornalskiemu – niezwykłość jego pracy polega na tym, że  odtwarzając genealogie rodów swojego i żony, wykazał związek tych rodzin z Joachimem Chreptowiczem. Werdykt ogłosili wiceprezesi Towarzystwa: Ryszard Dryjas i Tadeusz Kidziński, a nagrody wręczył wicestarosta Eligiusz Mich.

Temat konkursu wymagał zaprezentowania minimum trzech autentycznych postaci z co najmniej dwóch pokoleń jednej rodziny absolwentów Szkoły, a losy postaci musiały obejmować ich lata szkolne i/lub późniejsze; autorem pracy mógł być jej bohaterem. Wzmacnianie przywiązania do Szkoły, szacunku dla jej tradycji i dorobku, poznawanie historii szkoły i osób z nią związanych, popularyzacja Liceum im. J. Chreptowicza w środowisku dawnych, obecnych i przyszłych uczniów Szkoły, doskonalenie umiejętności literackich uczniów to główne cele tego konkursu, którego 2. edycję już ogłoszono.

Zwieńczeniem radosnego Dnia Patrona w LO nr II im. Joachima Chreptowicza była niespodzianka dla uczniów od dyrektora szkoły Sławomira Miszczuka – ogłoszenie tzw. dyrektorskich godzin, co wprawiło młodzież w jeszcze bardziej wyśmienity humor.