Tłumy podczas Dnia Otwartego w „Staszicu”

25 kwietnia w “Staszicu” odbył się Dzień Otwarty. Przybyła bardzo liczna grupa uczniów szkół gimnazjalnych z Ostrowca Św. oraz z okolicznych miejscowości. W tym dniu zaproszono uczniów do poznania oferty dydaktyczno-wychowawczej  szkoły, a także zwiedzenia całego obiektu szkolnego.

Przewodnikami i gospodarzami była  kadra pedagogiczna oraz uczniowie LO Nr I. Konferansjerzy: Roksana Wiecha kl. 2D i Wiktor Filipowski kl.2B  powitali  dyrekcję szkoły, kadrę pedagogiczną oraz bardzo liczną grupę gimnazjalistów po czym zaprosili wszystkich do udziału w bogatym programie artystycznym. Dzień Otwarty rozpoczęto tańcem w wykonaniu Zespołu „Red Go” (Jazz i Hip-hop)  w składzie: kl.2D – Oliwia Sałata, kl.2B – Angelika Sobczyk i Emilia Rysiak, kl. 1D – Julia Świercz, Joanna Wesołowska, Natalia Domańska. Zajęcia taneczne, edukacyjne oraz sportowe cieszą się w “Staszicu” od wielu lat dużym zainteresowaniem uczniów, wzbogacają szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych  szkoły, tworząc jednocześnie warunki do rozwoju zainteresowań uczniów. Kontynuacją programu artystycznego był występ wokalistki Aleksandry Pawlik z  klasy1C. Po nim ponownie na scenie pojawił się zespół„ Red Go” z tańcem Latino, w wykonaniu Dominiki Tomaszewskiej z  kl.3D,Wiktorii Traczyńskiej z kl. 3d oraz Oliwii Sałaty z  kl.2D. Dopełnieniem form artystycznych był występ kabaretu szkolnego „1000 kalorii śmiechu” w składzie: Marcin Fulara, Patrycja Kowalska, Julia Olejnik, Monika Surowiec, Marta Siebuła, Jakub Kurek. Na zakończeniem wystąpiła Wiktoria Pongowska z kl. 2 d. Talenty wokalne w naszej szkole są bardzo doceniane i eksponowane na wielu uroczystościach nie tylko wewnątrzszkolnych. Zwieńczeniem występów było wystąpienie dyrektora Dariusza Kaszuba, który serdecznie przywitał gimnazjalistów, wyrażając jednocześnie radość z faktu że ogromne zainteresowanie „Staszicem” znajduje odbicie w obecności tak licznej grupy gimnazjalistów podczas „Dnia Otwartego”. Dyrektor zachęcił również przyszłych licealistów do wstępowania w poczet uczniów „Staszica”, zapewniając że jest to szkoła poszerzająca kompetencje młodego człowieka w wielu dziedzinach. Pan dyrektor wręczył również nagrody zwycięzcom IX edycji konkursu pt. „Język odbiciem Twojej kultury” (I m-ce Gimnazjum nr 1, II i III m-ce Gimnazjum nr 4). Nauczyciele LO Nr I im. St. Staszica od wielu lat organizują konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów, dzięki nim uczniowie mogą lepiej przygotowywać się do kolejnego etapu edukacyjnego. Najważniejszym punktem programu Dnia Otwartego były prezentacje przedmiotowe, które odbywały się w formie doświadczeń , konkursów, filmów, scenek teatralnych. Każda z tych form pozwalała nauczycielowi na wejście z uczniem w interakcję. Dzięki temu gimnazjaliści mogli już na tym etapie poznawać nauczycieli. Otrzymywali oni również ulotki z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Każda z niżej opisanych klas cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych gimnazjalistów. IA Klasa dla tych wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczno-przyrodnicze i w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach technicznych i ekonomicznych

  • planowany patronat Szkoły Głównej Handlowej; cel ­- poszerzenie zainteresowań i wiedzy uczniów poprzez udział w zajęciach SGH oraz wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich w LO Nr I,
  • zajęcia z języków obcych nakierowane na słownictwo techniczne i ekonomiczne oraz dodatkowe zajęcia z elementów ekonomii informatyka /geografia /przedsiębiorczoś, udział w Programie EarthKam: wykonywanie i opracowywanie zdjęć ze Stacji Kosmicznej; konkursy „Młody Przedsiębiorca”.

IB to doskonała propozycja dla młodzieży kreatywnej, postrzegającej „małą ojczyznę” jako integralny element wspólnoty europejskiej, szanującej własną tradycję, ale również otwartej na poznawanie obcych kultur. Wprowadzenie zajęć z historii państwa i prawa oraz możliwość uczestniczenia w rozprawach sądowych i spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych pozwoli na poznanie podstawowych zagadnień społeczno-prawnych. Analiza treści ujętych w programie „Dzieło literackie kluczem do zrozumienia człowieka i świata” oraz prowadzenie warsztatów dziennikarsko – filmowych umożliwią uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Uczniowie będą również mieli okazję do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dzięki organizowanym od lat wymianom partnerskim z wieloma szkołami europejskimi. Klasa została objęta patronatem UJK w Kielcach oraz podjęła współpracę z UMCS w Lublinie. IC Klasa dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze studiami na kierunkach: medycznych, biologicznych, chemicznych, związanych z kosmetyką, dietetyką, zdrowiem publicznym i psychologią. Klasa będzie objęta patronatem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności z biologii i chemii pod kierunkiem świetnych nauczycieli, którzy doskonale przygotowują do egzaminu maturalnego. Uczestniczą w wyjazdach studyjnych na wyższe uczelnie (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński). Nasi absolwenci są studentami renomowanych uczelni w kraju takich jak: Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Krakowie. ID Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych oraz własnych pasji twórczych. To klasa dla tych, którzy chcą odnosić sukcesy w ogólnopolskich konkursach literackich, festiwalach filmowych i olimpiadach przedmiotowych.
W ramach programu uczniowie:

  • zdobywają wiedzę praktyczną, uczestnicząc w warsztatach filmoznawczo-dziennikarskich oraz aktorskich organizowanych we współpracy z wydziałem humanistycznym UJK w Kielcach i wydziałem filozofii KUL w Lublinie
  • poznają klasykę światowego kina w ramach Artystycznego Klubu Filmowego
  • poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna.

Absolwenci są studentami uczelni artystycznych, m. in. Warszawskiej Szkoły Filmowej, Akademii Teatralnej w Warszawie.

Atmosfera panująca podczas Dnia Otwartego sprzyjała zadawaniu pytań przez gimnazjalistów. Młodzi ludzie zainteresowani byli faktem współpracy liceum  z najlepszymi uczelniami w kraju, możliwościami jakie stwarza szkoła w zdobyciu : międzynarodowych certyfikatów językowych, wysokich miejsc w olimpiadach szkolnych. Uczniowie gimnazjum podczas dnia Otwartego nabrali  przekonania, że kompetentna kadra pedagogiczna i przyjazna atmosfera panująca w „Staszicu” dają gwarancję profesjonalnego przygotowania ich do egzaminu maturalnego. Wyrazili również chęć do udziału w kolejnym Dniu Otwartym, który odbędzie się 19-go maja o godz. 11.00.

Fot. Michał Cieslik