Tłumy na dniu otwartym w Zespole Szkół Specjalnych

23 marca 2018 r. z inicjatywy p. dyrektor Magdaleny Wykroty-Skóry odbył się w Zespole Szkół Specjalnych po raz pierwszy od wielu lat Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów i ich rodziców,  którego współorganizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków ZSS „Źródło”.  

Na wstępie pani dyrektor Magdalena Wykrota-Skóra wraz z wicedyrektorem p. Ernestem Krajewskim powitała miłych gości i przedstawiła ofertę szkoły. Głównym celem naszej placówki jest wszechstronnie rozumiane dobro dziecka i jego rozwój. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach, przeglądach muzycznych, zabawach integracyjnych. Szkoła zapewnia wszechstronną opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. Różnorodne formy i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Szkoła zapewnia także wieloprofilowe przysposobienie do pracy, uwzględniające predyspozycje i zainteresowania uczniów, organizację zajęć rewalidacyjnych w zakresie: usprawniania technik szkolnych, stymulacji polisensorycznej, integracji sensorycznej, korekcji wad mowy,  terapii manualnej, uspołeczniania, plastykoterapii, muzykoterapii, bajkoterapii, a także dogoterapię, hipoterapię, wycieczki, zajęcia sportowe Klubu O.S. „Rywal” oraz zajęcia w ramach programów własnych nauczycieli.

Po części oficjalnej, w której została przedstawiona prezentacja z działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły przyszli uczniowie i ich rodzice zostali oprowadzeni po placówce przez nauczycielki: Urszulę Sasak i Justynę Buczałowską. Mieli oni możliwość obejrzeć sale lekcyjne, Salę Doświadczania Świata, Salę Integracji  Sensorycznej, gabinet logopedyczny  i świetlicę szkolną. Czekało na nich także wiele niespodzianek.

W szkolnej kuchni pod okiem p. Iwony Rusinowicz i p. Elżbiety Wypchło dzieci  dekorowały ciasteczka, w pracowni stolarskiej u p. Mariusza Chamery nasi goście mogli zapoznać się z narzędziami stolarskimi i ich wykorzystaniem przy pracy w drewnie. Pani  Małgorzata Stramowska wraz z uczniami klasy I SSPdP zachęcała przyszłych uczniów do współpracy  przy ozdabianiu styropianowych jajek. Można było również zrelaksować się w basenie z piłeczkami w Sali integracji Sensorycznej pod opieką p. Edyty Kopyś, a także zagrać w tenisa stołowego z p. wicedyrektorem Ernestem Krajewskim i uczniami ZSS, jak również obejrzeć i wypróbować sprzęt sportowy na sali treningowo – rehabilitacyjnej  pod opieką p. dyrektor Magdaleny Wykroty – Skóry.

Ogromne zainteresowanie i ciekawość gości wzbudziły zajęcia w Sali Doświadczania Świata, które prowadziły panie Justyna Wołowiec i Agnieszka Bąk-Jaglińska, a także zajęcia logopedyczne prowadzone przez terapeutkę wad mowy – p. Elżbietę Wybranowską. Duży wkład i zaangażowanie w zorganizowanie Dnia Otwartego w ZSS włożyły także panie Ewa Grudniewska – prezes Stowarzyszenia „Źródło” , Małgorzata Chojnacka oraz p. Dorota Waliszewska-Kałka i Agnieszka Gęsiarz, które uwidoczniły wszystko na zdjęciach.

Wszyscy goście otrzymali upominki w postaci kubków z logo placówki oraz zestaw folderów informacyjnych, promujących Zespół Szkół Specjalnych. Przybyli goście mieli także możliwość podziwiania i zakupu ozdób wielkanocnych na szkolnym kiermaszu, wykonanych przez uczniów ZSS.