Tłumy gimnazjalistów podczas Dni Otwartych w „Staszicu”

24 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym  Nr I im Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. odbyły się Dni Otwarte, które w tym roku cieszyły się dużą popularnością. Szkoła, jak zawsze, tętniła życiem.

Przybyli goście byli pod wrażeniem bogatego programu  artystycznego przygotowanego przez młodzież “Staszica”, która w tym dniu wcieliła się w role aktorów, a przygotowane inscenizacje teatralne nagrodzono gromkimi brawami. Ogromne zainteresowanie wzbudziła również kolorowa scenografia, którą tworzyły miedzy innymi plakaty reklamujące szkołę.

Nie zabrakło także słów pana dyrektora Tomasz Kwiatkowskiego, który podkreślił, iż uczniowie „Staszica” w trakcie swojej trzyletniej edukacji nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki czemu uzyskują wysokie wyniki na egzaminach maturalnych i w różnego typu olimpiadach  przedmiotowych,  ale również rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Pan dyrektor przedstawił liczne sukcesy młodzieży, stypendystów Prezesa Rady Ministrów i Starosty Ostrowieckiego, laureatów i finalistów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych i Ogólnopolskich Konkursów Przedmiotowych  i Artystycznych. Wielu z przybyłych gości posiadało już informacje o dokonaniach uczniów LO Nr I, gdyż śledzili przekazy medialne oraz naszą stronę internetową: www.staszic.ostrowiec.pl.

 Tradycją  liceum jest również organizowanie  konkursów dla gimnazjalistów, które cieszą się coraz większą popularnością. Uczestnicy mają kolejną możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności przed egzaminami. Podczas Dni Otwartych pan dyrektor Tomasz Kwiatkowski pogratulował wszystkim uczestnikom oraz wręczył zwycięzcom, między innymi konkursu polonistycznego “Język odbiciem Twojej kultury”, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Gimnazjaliści uczestniczyli również w prezentacjach przedmiotowych, przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. Mieli oni również okazję zapoznać się z ofertą programową poszczególnych klas.

Klasa IA – matematyczna

Klasa dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczno-przyrodnicze i w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach technicznych i ekonomicznych.

  • planowany patronat Szkoły Głównej Handlowej; cel – poszerzenie zainteresowań i wiedzy uczniów poprzez udział w zajęciach SGH oraz wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich w LO Nr 1
  • zajęcia z języków obcych nakierowane na słownictwo techniczne i ekonomiczne oraz dodatkowe zajęcia z elementów ekonomii
  • informatyka/geografia/przedsiębiorczość – udział w Programie EarthKam: wykonywanie i opracowywanie zdjęć ze Stacji Kosmicznych; konkursy ,,Młody przedsiębiorca”

Klasa IB – lingwistyczna z edukacją prawniczą

Klasa IB to doskonała propozycja dla młodzieży kreatywnej, postrzegającej „małą ojczyznę” jako integralny element wspólnoty europejskiej, szanującej własną tradycję, ale również otwartej na poznawanie obcych kultur.
Wprowadzenie zajęć z historii państwa i prawa oraz możliwość uczestniczenia w rozprawach sądowych i spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych pozwoli na poznawanie podstawowych zagadnień społeczno-prawnych.
Analiza treści ujętych w programie „Dzieło literackie kluczem dla zrozumienia człowieka i świata” oraz prowadzenie warsztatów dziennikarsko-filmowych umożliwiają uzyskanie lepszych wyników na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Uczniowie będą również mieli okazję do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności dzięki organizowanym od lat wymianą partnerskim z wieloma szkołami europejskimi. Klasa objęta patronem UJK w Kielcach.

Klasa IC – biologiczno-chemiczna

Klasa dla młodzieży, która swoją przyszłość wiąże ze studiami na kierunkach: medycznych, biologicznych, chemicznych, związanych z dietetyką, kosmetyką, zdrowiem publicznym i psychologią. Klasa będzie objęta patronem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności z biologii i chemii pod kierunkiem świetnych nauczycieli, którzy doskonale przygotowują do egzaminu maturalnego. Uczestniczą w wyjazdach studyjnych na wyższe uczelnie (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński).

Renomę szkoły potwierdzają sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych – G. Waliszczak – olimpiada Biologiczna/Ekologiczna. Nasi absolwenci są studentami renomowanych uczelni w kraju takich jak: Uniwersytet Medyczny w Warszawie,  Poznaniu, Lublinie i Krakowie.

Klasa ID – humanistyczna z elementami wiedzy dziennikarskiej i filmowej

Nauka w klasie służy w rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych oraz własnych pasji twórczych. To klasa dla tych, którzy chcą odnosić sukcesy w ogólnopolskich konkursach literackich, festiwalach filmowych i olimpiadach przedmiotowych.
W ramach programu uczniowie:

Zdobywają wiedzę praktyczną uczestnicząc w warsztatach filmoznawczo-dziennikarskich oraz aktorskich organizowanych we współpracy z wydziałem humanistycznym UJK w Kielcach i wydziałem filozofii KUL w Lublinie.

Poznają klasykę światowego kina w ramach Artystycznego Klubu Filmowego

Poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną w ramach ogólnopolskiego projektu Filmoteka Szkolna.