Tłumacze z „Chreptusa” w międzynarodowym konkursie

W 10. edycji Międzynarodowego Konkursu „Juvenes Translatores” dla uczniów urodzonych w 1999 roku wzięło udział 751 europejskich szkół średnich, w tym uczniowie z LO Nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. – Małgorzata Garbacka, Katarzyna Pióro, Berenika Mazur, Aneta Bień, Agata Drabik i Oliwia Jelonek.

Konkurs organizowany przez Komisję Europejską na najlepszych młodych tłumaczy Unii Europejskiej stwarza zdolnym uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tłumaczeniowych. Województwo świętokrzyskie było w konkursie reprezentowane tylko przez młodzież z ostrowieckiego „Chreptowicza” i z LO w Końskich. Do konkursu, którego celem jest popularyzacja nauki języków obcych i zainspirowanie młodzieży uzdolnionej językowo do wybrania w przyszłości zawodu tłumacza, przystąpiło 51 polskich szkół (każda z nich mogła wytypować maksymalnie 5 osób i jedną rezerwową).
– Szkoły zainteresowane konkursem i zgłaszające swych uczniów musiały spełnić kilka warunków, m. in. mieć dostęp do internetu oraz posiadać komputery, które obsługują alfabety wszystkich wybranych przez uczniów języków – mówi Piotr Pobiega, wicedyrektor LO Nr II i nauczyciel informatyki. – 24 listopada od godziny 10.00 do 12.00 we wszystkich państwach UE zakwalifikowani uczniowie tłumaczyli pod nadzorem nauczycieli nadesłany drogą internetową jednostronicowy tekst. Następnie prace zostały zeskanowane i przesłane do oceny do UE.

imag0537   imag0551

Uczniowie mogli wybrać dowolna parę spośród 24 języków urzędowych UE – podczas konkursu pracowali nad tekstem w dowolnie wybranym przez siebie języku i tłumaczyli go na inny, też wybrany przez siebie, język (Komisja Europejska zalecała, by to był język ojczysty). W „Chreptowiczu” przez dwie godziny z trudną pracą translatora zmagało się sześć uczennic klas drugich. Tłumaczyły nadesłany z UE tekst w wybranej przez siebie wcześniej kombinacji językowej. Katarzyna Pióro (kl. 2b) tłumaczyła tekst z języka francuskiego na j. polski, Berenika Mazur (kl. 2b) z j. niemieckiego na j. polski, a Aneta Bień (kl. 2b), Małgorzata Garbacka (kl. 2b), Agata Drabik (kl. 2e) i Oliwia Jelonek- rezerwowa (kl. 2b) z j. angielskiego na j. polski.
Warsztat tłumacza stanowią przede wszystkim słowniki jedno- i dwujęzyczne , dlatego wszyscy uczestnicy konkursu mogli korzystać ze słowników, ale tylko w wersji papierowej. Wyniki poznamy pod koniec lutego 2017 r.
– Tłumacze z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej ocenią nadesłane tłumaczenia i wybiorą najlepsze tłumaczenie z każdego kraju UE – mówi nauczyciel języka niemieckiego w LO Nr II, Ewa Łatkowska. – Tłumaczenia będą oceniane pod kątem prawidłowego stosowania pojęć i umiejętności płynnego wyrażania się na piśmie w wybranym języku, ogólnej czytelności tłumaczenia i pomysłowości zastosowanych rozwiązań.

imag0559   imag0552
Młode tłumaczki z „Chreptowicza” są zadowolone ze swojej pracy. Twierdzą, że teksty nie były trudne, choć niektóre zwroty i słowa stanowiły dla nich wyzwanie, aby tłumaczenie było dokładne, oryginalne i ciekawe. Najważniejsze, że praca tłumacza sprawiła im frajdę.
W każdym kraju wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Podobnie jak w poprzednich latach 28 zwycięzców – autorów najlepszych przekładów, po jednym z każdego państwa członkowskiego. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się wiosną 2017 r. w Brukseli w siedzibie Komisji Europejskiej. Zwycięzcom może towarzyszyć jedna osoba dorosła i jeden nauczyciel. Organizator pokrywa koszty podróży i zakwaterowania.

    imag0542 imag0550