THM w Erasmusie

3 czerwca 2019r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Miło nam poinformować, że wśród 1035 wniosków projekt Zespołu Szkół Nr 3 pt.: „Staż zagraniczny – nowe możliwości rozwoju zawodowego” został pozytywnie oceniony i został zatwierdzony do realizacji na liście głównej Programu Erasmus +.

Otrzymaliśmy 109 192 euro dofinansowania na realizację staży zawodowych w roku 2020. Pozwoli to zorganizować czterotygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii dla 40 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik mechatronik, technik elektronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. ZS nr 3, wzbogacając proces edukacji zawodowej konsekwentnie od wielu lat, stwarza uczniom warunki do kształtowania praktycznych umiejętności zawodowych podczas zagranicznych staży z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Niemiec.

Termin realizacji staży: 18.05.2020 – 12.06.2020

W wyniku realizacji projektu uczniowie ZS nr 3 będą odbywać zagraniczny staż, dzięki któremu uzyskają kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji).

Celem projektu adresowanego do uczniów jest praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych oraz językowych.

Poznanie perspektyw rozwoju zawodowego oraz wzrost świadomości wybranego przez uczniów zawodu, zwiększy w przyszłości szanse absolwentów na zdobycie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wzrost kompetencji językowych, interpersonalnych i kulturowych umożliwi uczniom odbycie stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne technologie i rozwiązania na europejskim poziomie, pomoże uczestnikom uzyskać pożądane kompetencje zawodowe.

Główne cele projektu to:

 

  1. Realizacja praktyki zawodowej zgodnie z programem nauczania
  2. Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie szans na zatrudnienie, poznanie nowych technologii
  3. Kształtowanie mobilności zawodowej
  4. Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego zgodnie z europejską wartością dodaną
  5. Uzyskanie walidacji zdobytych umiejętności poprzez uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność
  6. Doskonalenie umiejętności językowych – podniesienie umiejętności efektywnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym w sytuacjach związanych z życiem codziennym i zawodowym
  7. Wzbogacenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i tradycjach krajów partnerskich
  8. Rozwój osobisty uczniów
  9. Wzbogacenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i tradycjach krajów partnerskich.

Autorką wniosku i koordynatorką projektu jest p. Mariola Leśniewska – nauczycielka matematyki w Zespole Szkół nr 3.