THM podpisał porozumienie z Politechniką Świętokrzyską

Zespół Szkół numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli dawne Technikum Hutniczo – Mechaniczne, podpisało porozumienie z Politechniką Świętokrzyską. Uczniowie klas o profilach informatyk i teleinformatyk będą dzięki temu mogli brać udział w zajęciach prowadzonych przez uczelnię w Kielcach. W uroczystości uczestniczyli Wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz naczelnik Mariusz Łata.