THM kuźnią recytatorów

Kolejna uczennica z Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim sięgnęła po laury w konkursie rangi wojewódzkiej. Jest nią Claudia Sbriglio z klasy 4 technik mechatronik, która może się poszczycić wieloma sukcesami w dziedzinie recytacji. Dla przypomnienia, w tym roku szkolnym Claudia zdobyła pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy Grażyny Chrostowskiej- lubelskiej reprezentantki pokolenia Kolumbów” i drugie miejsce w Polsce w etapie finałowym, reprezentując godnie województwo świętokrzyskie i swoje miasto- Ostrowiec Świętokrzyski.

25 marca w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach odbył się VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Spotkanie ze Słowem”.

Konkurs ma na celu popularyzację literatury polskiej, dbanie o kulturę języka, kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej. Uczestnicy konkursu mieli zaprezentować wiersz i fragment prozy. Teksty które przygotowali młodzi ludzie w „Spotkaniu ze słowem” – to cały przekrój polskiej literatury. Od Kochanowskiego, przez Mickiewicza po Białoszewskiego. Dobór zarówno wierszy jak i fragmentów prozy odzwierciedla literackie pasje uczniów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wiersz też może wiele nauczyć. W tym konkursie wygrywa także pasja do scenicznych występów.

Słowami myślimy – słowami żyjemyale w tym konkursie chodzi o to by używać ich pięknie -podkreślili organizatorzy. – Robimy to po to, żeby młodzież dbała o język, chyba w żadnym innym momencie nie składa się tak wiele elementów na to jak się mówi, jak właśnie w konkursie recytatorskim – powiedział Rafał Nowak, dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach.

W pełni profesjonale trzyosobowe Jury, składające sięz aktorów teatrów kieleckich, oceniało recytacje według następujących kryteriów: dobór repertuaru – dopasowanie tekstu do możliwości interpretacyjnych wykonawcy, oryginalność utworu;możliwości interpretacyjne wykonawcy – logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, oryginalność; kultura słowa – artykulacja, akcent, przestankowanie, oddech;ogólny wyraz artystyczny – postawa i emocje wykonawcy, odczucia i wrażenia słuchaczy.

Uczennica naszej szkoły- Claudia Sbriglio z klasy 4 Tm- została najwyżej oceniona przez specjalistów od sztuki recytacji, zdobywając pierwsze miejsce. Szczególne wrażenie na komisji konkursowej wywarł, interpretowany przez Claudię,wiersz Mirona Białoszewskiego „Ach gdyby, gdyby nawet piec zabrali” oraz fragment „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Jury podkreśliło wspaniały warsztat recytatorski naszej uczennicy, świadomość i doskonałe rozumienie tekstu, świetną interpretację.

Ogromne gratulacje. Opiekę nad Claudią sprawowała polonistka- Renata Kowalska.

dig
dig