THM DLA NIEPODLEGŁEJ

Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wiele instytucji i szkół realizuje więc projekty i inicjuje wydarzenia związane z tą, jakże ważną, rocznicą.

Zespół Szkół nr 3 (THM) czynnie włączył się w obchody jubileuszu, poprzez aktywną i ciekawą dla młodzieży formę kształtowania postaw patriotycznych i pogłębiania znajomości historii Polski.

21 maja, z inicjatywy polonistki – Renaty Kowalskiej, nauczycielki historii – Małgorzaty Wawrzkiewicz i wicedyrektora – Piotra Leśniewskiego, uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik mechatronik, uczestniczyli w 15‑kilometrowym rajdzie pieszym szlakiem miejsc związanych z działalnością niepodległościową w czasach powstania styczniowego oraz I i II wojny światowej. Trasa rajdu wiodła przez malownicze zakątki Sieradowickiego Parku Krajobrazowego z miejscowości Parcele na Górze Sieradowskiej wzdłuż Świśliny do Rezerwatu Wykus, następnie przełomem rzeki Lubianka do Polany Langiewicza, a stamtąd czarnym szlakiem do miejscowości Rataje koło Starachowic.

Przyszli mechatronicy dotarli do miejsca pamięci na Wykusie, zapalili pamiątkowy znicz i oddali cześć poległym tam bohaterom. Uczniowie podkreślili charakter rajdu, trzymając biało‑czerwone flagi i napis „THM  DLA  NIEPODLEGŁEJ” – motyw przewodni wędrówki.

Następnie na świeżym powietrzu, wśród drzew i śpiewających wokół ptaków, odbyła się plenerowa lekcja historii i poezji patriotycznej, którą poprowadziły panie: Małgorzata WawrzkiewiczRenata Kowalska. Młodzież wysłuchała opowieści o Wykusie, żołnierzach AK, o „Ponurym”, „Nurcie”, posłuchała poezji partyzanckiej ku czci poległych w tym miejscu, uświęconym męczeńską krwią bohaterów.

Przypadek sprawił, że w tym samym czasie odwiedzała Wykus siostra jednego z żołnierzy AK – Józefa Małka ps. „Komar”. Kobieta, już w starszym wieku, poruszając się o kuli, podeszła do młodzieży, zaciekawiona tą odbywającą się w tym miejscu nietypową lekcją i opowiedziała o swym bracie, jego poświęceniu dla ojczyzny i tragicznym losie, jaki go spotkał. Na koniec życzyła naszym uczniom dobrej przyszłości, sugerując iż ucząc się, zdobywając wiedzę, o tę przyszłość nie będą musieli się lękać. Wzruszeni młodzi ludzie podziękowali siostrze „Komara” za piękną lekcję historii.

Po drodze do Polany Langiewicza młodzież mijała stacje Partyzanckiej Drogi Krzyżowej i mogiły powstańców, na których uczniowie zapalali znicze pamięci.

Na Polanie Langiewicza – miejscu uważanym powszechnie za miejsce obozowania oddziałów powstańczych, dowodzonych przez generała Mariana Langiewicza, podczas Powstania Styczniowego w  863 roku- mechatronicy rozpalili ognisko, posilając się pieczonymi kiełbaskami przed drogą powrotną do Ostrowca. Przy ognisku nauczyciele THM zorganizowali też konkurs historyczny dla uczniów, dotyczący działań niepodległościowych i osoby Józefa Piłsudskiego. Uwieńczeniem zmagań konkursowych były drobne nagrody-upominki ufundowane przez dyrektora Czesława Golisa.

Rajd uczniów z THM-u był bardzo udany i wyjątkowy. Dali oni przykład, że można łączyć przyjemne z pożytecznym. Relaks, integracja, humor, zabawa, ale i jednoczesne zdobywanie wiedzy i podkreślanie szacunku dla przeszłości poprzez godne uczczenie Jubileuszu odzyskania Niepodległości przez Polskę to wspaniała odskocznia od szkolnej codzienności.

Renata Kowalska