TELEFONICZNE UMAWIANIE WIZYT W WYDZIALE KOMUNIKACJI w REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW

Starosta Ostrowiecki informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  naszych mieszkańców od dnia 01.10.2020r. wydział komunikacji uruchamia telefoniczne umawianie wizyt w referacie rejestracji pojazdów. Interesanci umówieni na wizytę będą mieli pierwszeństwo przed oczekującymi w kolejce. Z uwagi na nadchodzące pory roku oraz w trosce o dobro i zdrowie nas wszystkich z upływem czasu zamierzamy zrezygnować z tradycyjnych kolejek.

Pod numerami telefonów: 41 247 52 02 oraz 41 247 60 62 będzie można umówić się na dogodny termin oraz konkretną godzinę w celu załatwienia spraw wymienionych poniżej:

  • Rejestracja pojazdu,
  • Wyrejestrowanie pojazdu,
  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
  • Wycofanie pojazdu z ruchu,
  • Wymiana/Wtórnik dowodu rejestracyjnego,
  • Wtórnik tablicy rejestracyjnej/nalepki na szybę
  • Zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,
  • Odbiór dowodu rejestracyjnego stałego.

Z uwagi na to, iż interesantów w referacie praw jazdy jest o wiele mniej niż w referacie rejestracji pojazdów bezpośrednia obsługa w prawach jazdy pozostaje bez zmian.

Zachęcam Państwa do skorzystania z możliwości umówienia telefonicznej wizyty w rejestracji pojazdów chociażby z powodu zaoszczędzenia swojego cennego czasu.