Telefoniczna pomoc psychologiczna dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-COV-2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowcu Św. uruchomiła dyżur telefoniczny w zakresie pomocy psychologicznej dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego.

Osoby, które w wyniku istniejącej sytuacji epidemiacznej potrzebują wsparcia psychologicznego mogą kontaktować się ze specjalistą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 pod numerem telefonu: 730-744-244

Podajemy również infolinię NFZ: 800-190-590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem.