„Teens for Kids” – „Młodzież-dzieciom” – Międzyszkolny Projekt Językowy

W dniu 9 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowego projektu językowego, którego inicjatorką jest dyrektor PSP nr 5 – pani Marta Dobrowolska-Wesołowska. „Teens for Kids” to projekt edukacyjny przeznaczony dla uczniów ostrowickiej „Piątki”, który realizowany jest we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi. W tym roku szkolnym, partnerem projektu jest Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza, którego uczniowie przygotowali pierwsze warsztaty dla uczniów z PSP nr 5.

Celem projektu jest zachęcenie uczniów szkoły podstawowej do nauki języków obcych, zaś zachęcają do tego starsi koledzy i koleżanki z LO nr II. W poniedziałkowy poranek 60 uczniów klas ósmych z PSP nr 5 obejrzało i wysłuchało prezentacji dotyczącej języka rosyjskiego przygotowanej przez uczniów klasy 2b pod kierunkiem pani Elizy Wójcik.

Julia Czaja, Aneta Kapuśniak, Marta Fryze i Janek Wesołowski wykazali się ogromną wiedzą o kulturze i tradycjach Rosji i z ogromnym zapałem oprowadzali uczniów PSP nr 5 po Rosji. Nasi uczniowie przybliżyli swoim młodszym kolegom cyrylicę, kuchnię rosyjską, najsłynniejszych Rosjan w historii, ale również współczesnych idoli młodzieży. Udowodnili, że wiele wyrazów w języku rosyjskim jest nam znane i podsumowali swoją prezentację grą Kahoot, która wzbudziła ogromne emocje.

Jak podkreślają panie dyrektor – Marta Dobrowolska-Wesołowska i Małgorzata Górecka-Smolinska, była to pierwsza prezentacja języka w wykonaniu uczniów z LO nr II dla uczniów z PSP nr 5. Nauczyciel języka rosyjskiego, pani Eliza Wójcik, dodaje, że uczmy się języków obcych w myśl maksymy „Granice naszego języka są granicami naszego świata.” Niech świat dzięki znajomości języków stoi przed nami otworem. Po feriach kolejna prezentacja w tej edycji projektu – tym razem będzie to język hiszpański.