Technikum Nr 2 wśród najlepszych szkół w Polsce

W  tegorocznej edycji ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim znalazło się w elitarnym gronie najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i uzyskało znak jakości Srebrna Szkoła 2016.

Głównymi kryteriami rankingowymi były wyniki ubiegłorocznych maturzystów z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych,  wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Analiza wymienionych kryteriów pozwoliła Kapitule Rankingu ulokować szkołę na 199. miejscu w kraju oraz na 4. miejscu wśród techników w województwie świętokrzyskim. W Rankingu Maturalnym Techników 2016 placówka znalazła się na 105. miejscu w Polsce. Technicy geodeci zostali sklasyfikowani na 12. miejscu w kraju pod względem zdawalności egzaminu zawodowego.

Bardzo dobre wyniki maturalne absolwentów Technikum Nr 2 umożliwiły szkole udział w Programie Wiarygodna Szkoła. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w tym przedsięwzięciu jest uzyskanie wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej. Jest to wskaźnik opracowywany przez Instytut Badań Edukacyjnych przy współpracy z  OKE oraz CKE. Dotyczy on porównania wyników maturalnych uczniów z wynikami egzaminu gimnazjalnego. W ten sposób bada się efektywność i skuteczność nauczania szkoły.

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 osiągnęło bardzo wysoki wskaźnik EWD we wszystkich badanych obszarach, a są to: język polski, matematyka, przedmioty matematyczno–przyrodnicze oraz humanistyczne. Dodatkowo, szkoła spełniła wymagania dotyczące bezpieczeństwa uczniów oraz bazy dydaktycznej. Wysoko oceniono również aktywność Technikum Nr 2 w realizacji projektów unijnych. Przyznane szkole Certyfikat Wiarygodności i znak jakości Srebrna Szkoła 2016 są potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły, a w szczególności wysokiego poziomu nauczania.