Targi Edukacji i Pracy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św., Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Św. i Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach serdecznie zapraszają młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studentów i absolwentów, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy na Targi Edukacji i Pracy, które odbędą się 26.02.2019 r. (wtorek) godz. 10:00-13:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawna „Samochodówka”) ul. Mickiewicza 1 w Ostrowcu Św.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie szkolnictwa zawodowego, zapoznanie z ofertą edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rok szkolny 2019/2020, jak również ułatwienie osobom zainteresowanym bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, którzy przedstawią aktualne oferty, wymagania, warunki i korzyści wynikające z zatrudnienia. Osoby biorące udział w Targach będą mogły też zapoznać się z ofertą rynku edukacyjnego, ofertą szkoleń, a także uzyskać wsparcie informacyjne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.