Targi Edukacji i Pracy w CKZIU

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyły się Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami wydarzenia obok popularnej “Samochodówki” były Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, Ośrodek Szkolenia Zawodowego przy OHP oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostrowcu Św. Powiat Ostrowiecki reprezentował wicestarosta Andrzej Jabłoński. Targi przyciągnęły kilkudziesięciu wystawców i kilkuset uczestników.