Szukamy skutecznych rozwiązań dla SOR

Szukamy skutecznych rozwiązań dla SOR

Szpital w Ostrowcu stał się miejscem debaty na niezwykle istotny temat, jaki dotyka szereg placówek medycznych w związku z koniecznością obsługi osób nietrzeźwych przez szpitalne oddziały ratunkowe. W spotkaniu zorganizowanym przez Głos Regionów TVP INFO wzięli udział dyrektorzy szpitali z terenu województwa: Skarżyska Kamiennej, Buska Zdroju i Ostrowca Świętokrzyskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego: starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, radni Krzysztof Huszaluk i Grzegorz Kazimierski oraz lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Głos zabrali również rzecznik policji świętokrzyskiej i przedstawiciel NFZ.

Problem osób nietrzeźwych na szpitalnych oddziałach ratunkowych wymaga pilnego rozwiązania. Wydłużający się czas oczekiwania pacjentów na przyjęcie do szpitala, duża uciążliwość dla pozostałych pacjentów i pracowników szpitala oraz ogromne koszty, związane z obsługą osób nietrzeźwych to stale narastające zjawiska. Jak poinformował Jarosław Seweryński pełniący obowiązki dyrektora szpitala w Ostrowcu, rocznie na ten cel przeznacza się 800 tys. złotych ze szpitalnego budżetu, podczas gdy środki na walkę z alkoholizmem trafiają do budżetów gmin. Gminy likwidując izby wytrzeźwień, przerzuciły ten problem na SOR-y i NFZ, a same przemilczają problem.

Sytuację chce uzdrowić starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, który jest gotów rozmawiać z podległymi gminami o uruchomieniu miejsca, gdzie osobom nietrzeźwym będzie udzielana pomoc bez uszczerbku dla finansów szpitala miejskiego.