Szpital z nowym oddziałem

W piątkowe przedpołudnie uroczyście i oficjalnie oddano dla pacjentów wyremontowany i nowo wyposażony Oddział Wewnętrzny I.

W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Marzena Dębniak, Prezydent Jarosław Górczyński, dyrektor szpitala Andrzej Gruza, naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych, Mariusz Łata,  dyrektor ds. medycznych Adam Karolik, ordynator Oddziału Wewnętrznego I Ewelina Kędziora, pielęgniarka oddziałowa Bożena Michalska oraz Józef Grabowski z zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnisiewicza.

Kompleksowe wyremontowanie Oddziału oraz jego wyposażenie w nowy sprzęt było możliwe dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu potrzeb przez władze samorządowe miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, które przekazały na ten cel 200 tysięcy. Wkład szpitala to około 380 tys.

Jak podkreśliła Starosta Marzena Dębniak, szpital jest naszym priorytetem, naszym wspólnym dobrem i to konsekwentnie realizujemy. Udało nam się, jako powiatowi ostrowieckiemu wprowadzić ponad 16 milionów środków finansowych do szpitala. Jednak nie byłby możliwy taki zakres działań, gdyby nie pomoc miasta. Dziękuję Panu Prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu oraz Radzie Miasta za to wsparcie i za to, że szpital jest naszym wspólnym celem. Robimy to dla naszych mieszkańców.

Oddział otrzymał nowy gabinet zabiegowy, nowe łóżka, nowy sprzęt na salę specjalnego nadzoru, nowe monitory, nowe tory pompowe, zarówno infuzyjne, jak i kroplowe, nowe ssaki, nowy defibrylator, a także nową salę do dyżurów pielęgniarek.

Oddział Wewnętrzny I, podobnie jak oddane wcześniej Rehabilitacja, Neurologia i Szpitalny Oddział Ratunkowy, nie tylko tworzą nową, wysoką jakość leczenia pacjentów, ale też stwarzają komfortowe warunki pracy personelu Oddziału. Przygotowane jest na nim miejsce dla 35 pacjentów, w tym cztery łóżka specjalnego nadzoru oraz dodatkowa sala izolacyjna. Jak zapewnia Starosta Marzena Dębniak to nie koniec inwestycji w ostrowiecki szpital.