„Szkoła Zdrowego Stylu Życia” po raz trzeci

Pod patronatem Starosty Ostrowieckiego wystartowała III edycja cieszącego się ogromną popularnością wśród mieszkańców powiatu programu profilaktycznego. Do udziału zakwalifikowano 125 osób.

Koordynatorem programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. W uroczystej inauguracji 8 października uczestniczył wicestarosta Eligiusz Mich.

– W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzimy wiele działań i akcji profilaktycznych – „Szkoła Zdrowego Stylu Życia” jest jedną z nich – powiedział wicestarosta.

„Szkoła Zdrowego Stylu Życia” skierowana jest do osób po 40. roku życia z rozpoznaną chorobą diabetologiczną, kardiologiczną lub zmagających się z nadwagą, będących pacjentami poradni specjalistycznych, nie mających wyraźnych przeciwwskazań do aktywności fizycznej i chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia.

W ramach programu dwa razy w tygodniu w okresie od października do końca grudnia pod okiem nauczyciela w-fu i rehabilitanta odbywać się będą zajęcia aktywności fizycznej w sali gimnastycznej LO nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Raz w miesiącu uczestnicy programu będą mieli okazję wysłuchać wykładu specjalistów, m. in. lekarza, pielęgniarki, dietetyka czy psychologa. Tematyka prelekcji to zagadnienia dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, zasad prawidłowego odżywiania i radzenia sobie w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Zajęcia w ramach „Szkoły Zdrowego Stylu Życia” odbywać się będą w godzinach dopołudniowych. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały edukacyjne, broszury i ulotki.