Uroczysta sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego

6 października radni powiatowi spotkali się na kolejnym posiedzeniu. Sesja rozpoczęła się od wręczenia medali i odznaczeń „Zasłużony dla Obronności Kraju”, a także nominacji na wyższe stopnie wojskowe.

Medalem uhonorowany został Andrzej Kaptur, pracownik Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Swoją długoletnią pracą w komisjach lekarskich przyczynił się do rozwoju i umacniania obronności naszego kraju – powiedział ppłk Krzysztof Leśniak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu. Medale otrzymali także: Stanisław Kurosad oraz Ewa Rabiej-Jamińska.

Akt mianowania na stopień kapitana otrzymał żołnierz AK, członek Światowego Związku Armii Krajowej – Zdzisław Terpiłowski, zaś akt mianowania na stopień porucznika otrzymał lekarz – dr Maciej Kopiński.

Sesja była także okazją do podziękowań dla ostrowieckich parlamentarzystów. Za pracę na rzecz powiatu upominki – spinki z krzemienia i pamiątkowe albumy – otrzymał z rąk Starosty Zbigniewa Dudy Senator RP Jarosław Rusiecki. W imieniu Posła Zbigniewa Pacelta podziękowania odebrał Paweł Celebański, Dyrektor Biura Poselskiego.

Podczas sesji radni powiatowi podjęli szereg uchwał, w tym m. in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego czy wyrażenia zgody na przygotowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, niezbędnej do aplikowana o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W oparciu o ten projekt dyrekcja ostrowieckiego ZOZ-u planuje rozbudowę szpitala o dodatkowy pawilon, w którym swoją siedzibę będzie miał Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz budowę lądowiska dla śmigłowców, parkingu i dróg dojazdowych do placówki.

Radni przyjęli także informację na temat organizacji roku szkolnego 2015/2016 w szkołach i placówkach oświatowych podległych powiatowi ostrowieckiemu. Do klas pierwszych w tych szkołach przyjęto łącznie 1108 uczniów. Podczas obrad nie zabrakło także zapytań i interpelacji.