ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI DLA MŁODZIEŻY – Relacja z 28 maja

ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI DLA MŁODZIEŻY - Relacja z 28 maja

285 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział  w akcji profilaktycznej wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w Starostwie Powiatowym w dniu 28 maja br. Akcja zorganizowana została w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki oraz Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem.

O znaczeniu profilaktyki w schorzeniach szyjki macicy mówiła Elżbieta Sosnowska – Parzyszek ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Akcja miała na celu wyrobienie nawyku regularnych badań cytologicznych.
Przeprowadzony został również instruktaż samobadania piersi na fantomach.