ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH W OSTROWCU

W ubiegły piątek, inżynierowie budownictwa obchodzili swoje święto.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi wicestarosta ostrowiecki, Andrzej Jabłoński, Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek, występujący w imieniu prezydenta Jarosława Górczyńskiego, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Artur Majcher oraz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Krzysztof Kowalski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Stanisław Adamski.

Coroczne spotkania budowlanych są zwykle powodem do rozmów o kondycji branży budowlanej, spotkań, wymiany doświadczeń oraz wręczenia odznaczeń dla zasłużonych w tym zawodzie.

Wicestarosta A. Jabłoński przekazał w imieniu starosty Marzeny Dębniak, na ręce dra inż. Stefana Szałkowskiego, przewodniczącego Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach, list z życzeniami oraz pamiątkową statuetkę.