Święto Pielęgniarek i Położnych

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom i Położnym składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, zadowolenia z dobrze wykonywanej pracy, a także należnego uznania w oczach społeczeństwa.

Jednocześnie pragniemy wyrazić ogromne uznanie za trud i poświęcenie włożone w wykonywaną pracę. Dziękujemy za stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów. Wasz trud nie jest daremny, przyczynia się do przywrócenia zdrowia i radości życia chorym i ich bliskim.

                                                                                                              Zbigniew Duda – Starosta ostrowiecki

Eligiusz Mich – Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego

Zarząd Powiatu Ostrowickiego

Jerzy Brożyna – Przewodniczący rady Powiatu Ostrowieckiego

Rada Powiatu Ostrowieckiego