Święto Niepodległości w ostrowieckich szkołach

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”

10 listopada w LO nr II im. Joachima Chreptowicza odbyła się uroczystość z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy 2B, pod opieką wych. Doroty Drzazgi oraz nauczycielki języka polskiego Urszuli Heby. Przygotowaniem scenariusza oraz wyreżyserowaniem spektaklu pt. „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”, zajęli się Marek Dzik i Antoni Gałucha. Duży wkład w ostateczny kształt programu mieli również, służący dobrą radą i świetnymi pomysłami Filip Radomski, Sandra Iwan, Martyna Żak i Jakub Cichocki. Pod kierownictwem Martyny z udziałem Katarzyny Stojek, Weroniki Dyjach i Weroniki Starachowskiej powstała również scenografia oraz cała oprawa graficzna przedstawienia. Wykonawcami utworów muzycznych, ubogacających spektakl byli: Paulina Słapek, Natalia Gąsowska oraz Mateusz Partyka. Nieocenioną rolę odegrał również Jakub Ożóg, odpowiedzialny za efekty dźwiękowe i sprawy techniczne. W grę aktorską, będącą najważniejszym elementem przedstawienia zaangażowana była niemalże cała klasa 2B. Jednym z aktywnych uczestników programu był sam dyrektor LO nr II Sławomir Miszczuk, który użyczył uczniom przygotowującym uroczystość, swojego głosu, wcielając się w postać informującą drogą radiową, o dobrej dla Polski nowinie. Przedstawienie przygotowane przez uczniów drugiej klasy mat-fiz. w Chreptowiczu, opowiadające w intrygujący sposób o drodze, którą musiała przebyć nasza Ojczyzna od momentu jej upadku, aż do chwili odzyskania niepodległości, poruszyło serca widzów, którzy nagrodzili twórców gromkimi brawami.

Uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w LO Nr I im. Stanisława Staszica

10 listopada w  LO nr I im. Stanisława Staszica odbyła się uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość ta została przygotowana pod kierunkiem nauczyciela historii Grzegorza Krysy, przy współpracy Tomasza Włodarskiego, nauczyciela w-f i Jana Starzomskiego, nauczyciela geografii.  Wykonawcami byli uczniowie klas: 2c biologiczno-chemicznej oraz 2d humanistycznej. Uczniowie występujący podczas akademii wykazali się wielką wrażliwością artystyczną. Bardzo pięknie wywołali nastrój patriotyczny i potrafili skupić uwagę wszystkich klas, które stanowiły publiczność. Podczas całej uroczystości panował bardzo podniosły nastrój i atmosfera refleksji. Występujący uczniowie poprowadzili nas przez dzieje Polski, począwszy od powstania naszego państwa. Przypomnieli wielkie wydarzenia świadczące o świetności Polski, ale także przyczyny upadku Rzeczypospolitej w XVIII w. Następnie ukazali ogrom wysiłku i poświęcenia najlepszych synów i córek naszego narodu w walce o zachowanie polskości oraz w próbach odzyskania niepodległości podejmowanych w XIX w. Przywoływanie tekstów z XVI i XVIII w. dotyczących wielkich osiągnięć Polski, a także recytacje poezji patriotycznej oraz prezentowane pieśni, tworzyły wyjątkowy nastrój. który pozwolił wszystkim uczestnikom tego wydarzenia, uświadomić sobie, że są częścią tej wielkiej duchowej wartości, jaką jest Ojczyzna. Że są dziedzicami tylu pokoleń Polaków, którzy wpłynęli na jej dzisiejszy kształt.

Gdy obchodzimy kolejne rocznice Polski niepodległej, pamiętajmy o tych, którzy zachowali wiarę w odrodzenie naszego państwa i za tę wielką sprawę walczyli i ginęli zarówno w XIX jak i w XX wieku. Zapamiętajmy również tę naukę, którą daje nam historia naszej Ojczyzny, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, lecz trzeba ją nieustannie zdobywać i potwierdzać w codziennym życiu państwa i narodu. 

Autor: Grzegorz Krysa

Fot. Klaudia Sasak

Święto Niepodległości w Liceum Broniewskiego

Młodzież Bronka uczciła 99. rocznicę odzyskania niepodległości pięknym koncertem “Dla Niepodległej”, który odsłonił współczesne młodzieżowe rozumienie patriotyzmu.

To była eksplozja talentów młodych ludzi, którzy mają dużo energii, woli, by rozwijać swe możliwości i kształcić się w różnych dziedzinach. Mogliśmy m.in. wysłuchać ciekawej aranżacji piosenek w wykonaniu Aleksandry Kostępskiej, Piotra Pochecia, Katarzyny Banulskiej, Pauliny Turek, Bartka Sałapskiego i Pawła Ciszewskiego.  Bartek Sałapski porwał publiczność piosenką, do której sam napisał tekst, zaś muzykę skomponował, akompaniujący koledze na gitarze, Paweł Ciszewski.
W niezwykły klimat wprowadziła widownię recytacja prozy i poezji w wykonaniu Karoliny Wójcik oraz Piotra Pochecia, który zaprezentował wiersz własnego autorstwa pt. “Inka”. Wierszem tym zwyciężył w ogólnopolskim konkursie “Wilcze Tropy Żołnierzy Wyklętych”.
Ukoronowaniem uroczystości były, wpisane w klimat całości, dynamiczne układy taneczne Mai Skowron i Natalii Zając oraz wspaniały popis akrobatyczny do melodii “Czas honoru” Aleksandry Kępy i Aleksandry Kostępskiej.
Słowo wiążące wprowadzające treści historyczne zgrabnie opracowały Aleksandra Rogala i Wiktoria Kozieł, które wespół z Bartłomiejem Szcześniakiem poprowadziły koncert.
Paulina Szcześniak przygotowała profesjonalną prezentację multimedialną i zadbała o jej prawidłowy przebieg, za stronę techniczną: dźwięk i światło odpowiadał Michał Krzyczkowski. Młodzież Bronka zaakcentowała narodowe święto eleganckim strojem i liczną uważną obecnością na koncercie.

Nad całością czuwała polonistka Krystyna Kozieł, która stwierdziła: “Jestem dumna, że mogę pracować z tak wspaniałymi młodymi ludźmi”.