Święto matematyki w „Broniewskim”

Uroczysta inauguracja Patronatu Politechniki Świętokrzyskiej na klasami matematycznymi

30 maja 2016 r. to oficjalny początek zacieśnienia współpracy pomiędzy klasami politechnicznymi „Broniewskiego” a Politechniką Świętokrzyską. Po wcześniejszym podpisaniu porozumienia o objęciu przez PŚ patronatem matematyków LO nr III, dziś po raz pierwszy przybyli wykładowcy uczelni, by rozpocząć u nas działalność naukową. Szkoła gościła prof. Mariana Marciniaka, dr Andrzeja Lenarcika oraz studentów Politechniki Świętokrzyskiej działających w Kole Naukowym tej uczelni.

Program Święta Matematyki był bardzo bogaty i skierowany nie tylko do naszych obecnych uczniów, ale też do przyszłych, tj. uczniów klas trzecich gimnazjów. Po uroczystym powitaniu gości, wśród których był też p. A. Maciejko – z-ca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, przez dyrektora szkoły R. Wardę – również matematyka, rozpoczęły się zajęcia:

  • Profesor M. Marciniak wygłosił wykład poświęcony wykorzystaniu matematyki w technice;
  • Równocześnie dr A. Lenarcik przeprowadził dla innej grupy uczniów „Bronka” warsztaty matematyczne;
  • Natomiast studenci z Koła Naukowego PŚ poprowadzili warsztaty matematyczne dla gimnazjalistów.

Uczniowie nie tylko uczyli się na poważnie, ale też dobrze się bawili:

  • W jednej z pracowni przez cały czas trwania święta działały warsztaty orgiami, gdzie chętni uczyli się wykonywać tą metodą modele matematyczne;
  • Odbyło się też rozstrzygnięcie ogłoszonego wcześniej konkursu plastyczno-matematycznego dla gimnazjalistów – były nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace plastyczne i projekty matematyczne;
  • Jednocześnie odbywały się gry i zabawy matematyczne i logiczne;
  • Wszystkim atrakcjom towarzyszył przygotowany przez uczniów liceum poczęstunek, oczywiście również matematyczny – ciasteczka i babeczki własnego wypieku w rożnych matematycznych i geometrycznych kształtach.

Zabawa świetnie się udała, a młodzi matematycy na pewno dużo skorzystali z profesjonalnie przeprowadzonych wykładów  i warsztatów. W święcie uczestniczyli uczniowie klas politechnicznych liceum oraz chętni, zainteresowani matematyką z innych klas, a także około 30 uczniów gimnazjów, głównie PG1 i PG4. Pomysłodawcą Święta Matematyki i podpisania patronatu Politechniki Świętokrzyskiej nad klasami matematycznymi „Broniewskiego” była p. M. Mularska, a organizatorami Święta byli wspólnie z nią matematycy – St. Piotrowski i J. Górska.

Ten udany start zapowiada dobrą współpracę w latach następnych. Politechnika Świętokrzyska objęła patronatem naukowym szczególnie “klasę politechniczną”, która rozpocznie naukę w roku szkolnym 2016/17. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie zainteresowań i pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki, propagowanie wiedzy technicznej, zwiększenie zainteresowania uczniów podejmowaniem studiów politechnicznych oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami liceum i kadrą naukowo-dydaktyczną uczelni. Politechnika Świętokrzyska umożliwi uczniom klasy patronackiej korzystanie ze swojej oferty naukowo-dydaktycznej oraz kontakt z kadrą i studentami.

W ramach współpracy matematycy z “Bronka” będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Politechnice, co pozwoli im nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni.  Atrakcyjną dla uczniów formą współpracy będą także zajęcia prowadzone w szkole przez nauczycieli akademickich. Koła naukowe działające na uczelni mają prezentować swoje osiągnięcia wśród młodszych kolegów. Uczniowie będą mogli, jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku studiów, zapoznać się w praktyce z ofertą uczelni. Dzięki temu będzie im potem łatwiej odnaleźć się w uczelnianej rzeczywistości. Będą mogli zdecydowanie swobodniej zrobić ten duży krok pomiędzy nauką w szkole a studiowaniem, bo poznają wcześniej uczelnię.

DSC03017DSC03073                          DSC03156DSC03047  DSC03081DSC03002

DSC03108DSC03153