Święto Hutników i Strażaków

Dzień św. Floriana to tradycyjnie święto hutników i strażaków. W uroczystościach udział wzięła wspólna delegacja samorządów powiatowego i miejskiego na czele ze starostą Marzeną Dębniak. W składzie delegacji znaleźli się również Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Pikus, członek Zarządu Powiatu Agnieszka Rogalińska oraz naczelnik Mariusz Łata.