ŚWIĘTO HUTNICZEJ BRACI

Ostrowieckie Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego oraz Celsa „Huta Ostrowiec” zorganizowały Dzień Hutnika. Święto ze względu na pandemię zostało przeniesione z maja na sierpień i połączone było z jubileuszem 100-lecia Stowarzyszenia oraz 40-lecia Walcowni Drobnej Celsa „Huta Ostrowiec”.

W uroczystych obchodach wzięli udział starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak oraz wiceprezydent Piotr Dasios.

Starosta M. Dębniak, kierując życzenia do braci hutniczej zaznaczyła, że huta nierozerwalnie jest związana z miastem, a miasto z hutą. Aby podkreślić ten związek w Ostrowcu Świętokrzyskim powstaje nowoczesne Centrum Tradycji Hutnictwa miedzy innym po to, aby pokazać jakie przeobrażenia i zmiany zachodziły przez lata w największym ostrowieckim przedsiębiorstwie. Jak ewoluowały procesy technologiczne, jakie usprawnienia wprowadzono, po to, aby była ona jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw w swojej branży i liderem na rynku stalowym.

Z okazji jubileuszu 100-lecia działalności SITPH w naszym mieście wręczono kilkadziesiąt okolicznościowych medali. Odznaczenie otrzymała również starosta M. Dębniak. Po uroczystościach odbyło się ślubowania młodych hutników.