Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w „Budowlance”

W dniach 18 – 24 listopada Zespół Szkół Nr 2 włączył się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości poprzez realizację programu Otwarta firma – Biznes przy tablicy, we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Program polega na zorganizowaniu spotkań młodzieży z przedstawicielami firm oraz instytucji w celu poznania specyfiki lokalnego rynku pracy oraz przygotowania uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. W ramach modułu „Finanse” uczniowie wzięli udział w warsztatach na temat płatności w sieci i za pomocą telefonu komórkowego. Zajęcia
o bezpiecznej bankowości internetowej poprowadziły: Agnieszka Kolasa oraz Ilona Grzesik z Banku PKO BP. Moduł „Pracodawca i pracownik” zrealizował Łukasz Kot – doradca zawodowy z Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który zapoznał młodzież z zasadami prowadzania skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej i tworzenia dokumentów niezbędnych w procesie poszukiwania pracy. Moduł „Własna firma” został przeprowadzony podczas wizyty studyjnej w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej. O zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opowiedzieli młodym ludziom Marcin Sztaba oraz Ryszard Lipiec. Swoją wiedzą
i umiejętnościami z zakresu reklamy oraz tajnikami tworzenia lokalnej gazety podzielili się, między innymi: Wiesław Rogala, Anna Mroczek, Tomasz Barski, Elżbieta Król, Joanna Boleń oraz Kamila Gryszka z Gazety Ostrowieckiej, w ramach modułu „Marketing firmy”.  Wycieczki do redakcji Gazety Ostrowieckiej były wyjątkową atrakcją dla uczniów kierunku technik reklamy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości był świętem przedsiębiorczości, w którym uczestniczyła młodzież klas pierwszych i drugich technikum. Aktywność szkoły została potwierdzona certyfikatem wydanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Szkolnymi koordynatorami programu „Otwarta firma” są nauczycielki podstaw przedsiębiorczości: Beata Kot oraz Urszula Jaworska.