Sukces uczniów „Bronka” w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości

Sukces uczniów „Bronka” w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości

W dniach 27-29.05.2015r. w Świdnicy w woj. dolnośląskim odbyły się eliminacje centralne Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w której udział wzięło dwoje uczniów liceum Broniewskiego – Paweł Kowalski  i Klaudia Wiśniewska – z klasy 1c (matematycznej) pod opieką dyr. szkoły R. Wardy. Organizatorami olimpiady, jak co roku był Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, a patronat honorowy objęli m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadmienić trzeba, że uczniowie „Bronka” zajęli wcześniej w eliminacjach wojewódzkich I miejsce grupowo oraz 1 i 3 indywidualnie, zostawiając w tyle szkoły techniczne z Ożarowa (II miejsce), Starachowic (III miejsce) i ostrowiecki ZS nr 3 (IV miejsce). Ta lokata umożliwiła im reprezentowanie szkoły i całego województwa w eliminacjach centralnych. Napawa nas dumą fakt, że dwoje naszych reprezentantów uzyskało tytuły finalistów, zapewniając sobie indeksy na wszystkie uczelnie techniczne w kraju, mimo że są dopiero uczniami klasy pierwszej.

Eliminacje centralne  Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – „Blok B – Wynalazczość” w których brało  udział 24 zespoły – 71 uczestników z całej Polski, zwycięzcy swoich olimpiad okręgowych, składały się z trzech części. Pierwsza – to test wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków oraz z prawnych podstaw związanych  z szeroko pojętą wynalazczością. Część II składała  się z zadań praktycznych (sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców). Część trzecia – ustna, sprawdzała wiedzę uczestników w obecności komisji i publiczności- wszystkich uczestników olimpiady i zaproszonych gości.

Organizatorzy olimpiady zapewnili uczestnikom nie tylko możliwości zmagań intelektualnych i zdobywanie laurów, ale również bogaty program dydaktyczno-turystyczny, między innymi zwiedzanie nowoczesnych zakładów pracy: Toyoty, Sonela i Faurecii oraz Politechniki Wrocławskiej, a także wycieczki turystyczno – krajoznawcze po pięknych terenach Dolnego Śląska.

Sukces uczniów „Bronka” w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości