Sukces uczennic Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

26 lutego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach przeprowadzono regionalny etap ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”, w którym wzięło udział 49 laureatów etapów szkolnych przeprowadzonych w 25 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Konkurs został zorganizowany we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Celem Konkursu było popularyzowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Etap szkolny konkursu odbył się jesienią 2015 roku w 25 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Finał konkursu miał miejsce w auli Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zadaniem uczestników finału regionalnego było udzielenie odpowiedzi na 35 pytań testowych. Finał okazał się zwycięski dla uczennicy klasy III d Technikum Nr 1 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, Weroniki Miłek. Uczennica ostrowieckiego „Ekonomika” zajęła I miejsce w konkursie, pokonując w zaciętej rywalizacji 48 pozostałych uczestników. Weronika jako nagrodę otrzymała tablet oraz promesę uprawniającą do bezpłatnego studiowania na pierwszym roku studiów w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Będzie reprezentowała region świętokrzyski w centralnym etapie Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, który odbędzie się w Warszawie.

20160317_111904

Weronika Miłek jest znakomitą uczennicą, jej średnia ocen w klasie trzeciej to 5,4. Jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016, była również nią w roku szkolnym 2014/2015. Brała udział w kilku konkursach, między innymi w finale okręgowym XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Weronika uczestniczyła również w stażu zagranicznym uczniów „Ekonomika” w Rimini „Staż we Włoszech – drogą do kariery zawodowej”, realizowanym  przez Zespół Szkół Nr 1 w ramach programu Erasmus +.

Dziewczyny z „Ekonomika wiedzą o ZUS wszystko!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie jest organizatorem Konkursu Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, realizowanego pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym. W regionie świętokrzyskim etap wojewódzki odbył się 14 marca 2016 roku. W etapie tym brał udział zespół uczennic z Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie: Aleksandra Czyż, Wiktoria Krawczykowska, Chamera Klaudia –wszystkie dziewczyny z klasy II a Technikum Nr 1 w zawodzie technik ekonomista.

Uczennice zajęły 2 miejsce na 20 zespołów biorących udział w etapie wojewódzkim. Liczba uzyskanych przez nie punktów była taka sama, jaką zdobył zwycięski zespól, lecz dziewczyny rozwiązały test nieco później od drużyny, która zajęła pierwsze miejsce. Czas rozwiązywania zadań stanowił bowiem także element współzawodnictwa. O zwycięstwie decydowały sekundy. Tym bardziej należy docenić determinację i wiedzę zespołu uczennic z naszego miasta. Uczestnicy mierzyli się z pytaniami z całego zakresu polskiego systemu ubezpieczenia społecznego, począwszy od zasiłków rodzicielskich, przez chorobowe po system emerytalny i zasady rozliczeń składkowych. Wiedza, uzyskana przez nasze uczennice może znacznie pomóc im już na starcie do dorosłego życia, kiedy będą podejmowały pierwszą pracę lub rozpoczną swoją pierwszą działalność gospodarczą.

zdj. ZUS kONKURS