Uczennice z Broniewskiego w konkursie Giganci Gór Świętokrzyskich

Konkurs skierowany był do uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych i miał na celu promować wśród nich postawy przedsiębiorcze, rozwijać zainteresowania zasobami lokalnymi regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału biznesowego.

W ramach konkursu zaplanowano turnieje wewnątrzszkolne oraz finał międzyszkolny, który wyłonił zwycięzców – uczniów posiadających największą wiedzę o regionie. Zwycięzcy otrzymali możliwość realizacji projektu dla szkoły. Uczennice klasy IId: Klaudia Brzozowska, Sara Hmaidan i Zuzanna Waliszewska są autorkami projektu, który nosi nazwę „Niech region świętokrzyski każdemu Polakowi będzie bliski”.

Ideą przewodnią pomysłu jest gra terenowa mająca na celu promocję regionu świętokrzyskiego (zabytki, kultura, tradycje, historia). Miałaby ona być przeprowadzana na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. W różnych miejscach położonych w centrum miasta rozlokowane byłyby punkty, do których dotrzeć będą musiały 3-osobowe grupy z zaproszonych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu ostrowieckiego. Wszystkie drużyny otrzymałyby mapę z zaznaczonymi pięcioma punktami. Po starcie grupy miałyby się udać do każdego z nich, aby tam sprawdzić swoją wiedzę na temat historii oraz znajomości legend dotyczących naszego regionu. Zakres obowiązujących materiałów zostałby wcześniej określony i dostarczony do szkół. Przygotowanie uczestników byłoby sprawdzane za pomocą pytań, testów lub różnego rodzaju konkurencji. Projekt zakładał wielorakie korzyści dla społeczności lokalnej, a zwłaszcza młodych ludzi. Uczennice LO nr III założyły między innymi, że projekt wpłynie na wzrost wiedzy młodych ludzi na temat historii, tradycji oraz kultury regionu świętokrzyskiego, pozwoli lepiej poznać przeszłość miejsc, w których mieszkamy, poszerzyć świadomość o tym, jak ważne jest wzajemne przekazywanie sobie informacji o historii i tradycji, wzbudzić w mieszkańcach miasta ciekawość tego, jak powstawało oraz kształtowało się nasze miasto czy powiat, uświadomić mieszkańców Ostrowca o istocie przynależności regionalnej, promować nasz region oraz zintensyfikować uczestnictwo mieszkańców w życiu miasta i zacieśniać więzi międzyludzkie. Mimo tego, że uczennicom Bronka nie udało się zdobyć pierwszej nagrody, ich prezentacja wypadła okazale, a sam pomysł, który znakomicie wpisał się w ideą projektu – wyczerpał wszystkie założenia konkursu. Trzeba podkreślić, że przygotowania do finały trwały również w okresie przerwy wakacyjnej.

dsc03967dsc03969 dsc03970dsc03971 dsc03976 dsc03977