Sukces recytatorski uczennicy THM

6 kwietnia 2017 r. w Rudzie Śląskiej odbył się finał ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej byłych Więźniarek KL Ravensbrück”. Finał konkursu odbywa się zawsze w kwietniu, który jest miesiącem pamięci narodowej o  więźniarkach największego w Europie obozu koncentracyjnego dla kobiet. Gala finałowa była prawdziwą ucztą umiejętności recytatorskich młodzieży i  żywą lekcją historii.

Konkurs organizowany był po raz trzeci przez Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Ruda Śląska, Stowarzyszenie Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbruck. W tym roku został objęty honorowym patronatem Pierwszej Damy RP, Agaty Kornhauser- Dudy.

Zmagania recytatorskie przeznaczone były dla  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, i stanowiły swoiste oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w  niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym byłym więźniarkom obozu. Zadaniem każdego z uczestników było przygotowanie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.

Województwo świętokrzyskie reprezentowała uczennica Zespołu Szkół nr 3 (THM)Claudia Sbriglio, która w marcu wygrała eliminacje wojewódzkie w Kielcach, gdzie Jury w składzie: Przemysław Predygier (dyrektor TVP Kielce), Dorota Koczwańska-Kalita (naczelnik kieleckiej delegatury IPN) oraz Edyta Krężołek (IPN Kielce), zdecydowało, że w  Gali Finałowej konkursu, Świętokrzyskie reprezentować będzie właśnie uczennica z  Ostrowca Św. To ogromny sukces Claudii, która w ścisłym finale znalazła się w gronie 27 uczennic z całego kraju. Zostały one wyłonione spośród ponad 220 uczestników, którzy wystąpili przed komisjami wojewódzkimi w oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej.

 Finaliści wystąpili przed licznie przybyłą na galę finałową publicznością, władzami miasta Ruda Śląska,  także przed gośćmi honorowymi – sześcioma byłymi więźniarkami obozu: dr Wandą Półtawską,  Marią Lelonek, Ireną Cyrankiewicz, Wiesławą Rudniewską, Anną Szafrańską i Józefą Posch-Kotyrbą. Obecni byli ponadto: Barbara Oratowska – kustosz Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie, Elżbieta Seferowicz – córka poetki obozowej Marii Rutkowskiej Kurcyusz, Michał Neumann – syn byłej więźniarki, sławnej malarki Marii Hiszpańskiej – Neumann.

Dyrektor Katowickiego Oddziału IPN, Andrzej Sznajder, powiedział podczas gali finałowej:

Konkurs, którego dzisiaj jesteśmy świadkami ma cechy wyjątkowe. Jest to spotkanie kilku pokoleń. Przede wszystkim pokolenia byłych więźniarek, pokolenia Polaków, które  doświadczyło największych, niewyobrażalnych okrucieństw, a które mimo to zachowało swoją godność. Jest spotkaniem pokolenia ich dzieci, wnuków i tych, którzy zechcą poczuć się członkami tej pięknej rodziny. W konkursie chodzi jeszcze o coś więcej. To przesłanie o  szacunku do życia, to afirmacja życia, to szacunek do drugiej osoby, który przewyższa wszelkie okrucieństwo i nienawiść. Głęboko w to wierzę, że z dzisiejszego spotkania kilku pokoleń wyjdziemy po prostu lepsi.

Uczennica Zespołu Szkół nr 3 zaprezentowała się znakomicie, pokazując swój ogromny talent i umiejętności recytatorskie.

Jako finalistka ogólnopolskiego etapu konkursu, Claudia wraz ze swoją opiekunką- polonistką Renatą Kowalską, w maju tego roku wyjadą na trzy dni do Niemiec, do „Miejsca Przestrogi i  Pamięci Ravensbrück” i Berlina. Będzie to podróż po wielu miejscach historii i  męczeństwa ofiar II wojny światowej.                                       

                                                                                                                                           Renata Kowalska