Sukces młodych badaczy historii z LO nr I – „Przeszłość należy znać a ludzi szanować”

W styczniu 2017 kielecki oddział IPN i Kuratorium Oświaty w Kielcach, Urząd Miasta Kielce oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ogłosiły konkurs na temat „Kiedy człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”. Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie LO Nr I im. Stanisława Staszica wyrazili żywe zainteresowanie tematyką proponowaną przez organizatora. Inspiratorką do podjęcia pracy nad przygotowaniem do udziału w konkursie była nauczycielka historii Jolanta Broda. Prace konkursowe mogły mieć charakter multimedialny (film, prezentacja) lub pracy pisemnej (wywiad, esej). Tematyka obozowa, losy Polaków uwikłanych w tragiczne dzieje II wojny światowej, J. Brodzie są szczególnie bliskie ze względu na historie jej rodziny.

W konkursie wzięły udział uczennice klasy II b – Wiktoria Adaś i Klaudia Siemieniuch oraz uczeń klasy I b – Wiktor Filipowski. Dążąc do tego, aby prace miały charakter badawczy, oryginalny i zmuszały uczestników do prawdziwej oraz głębokiej refleksji nad złożonością ludzkich losów i siłę charakteru człowieka, J. Broda zapewniła uczniom możliwość poznania historii u źródeł. W. Adaś i W. Filipowski przeprowadzili wywiad ze Zbigniewem Lisowskim, 98-letnim więźniem obozu w Auschwitz i Mauthausen. Samo spotkanie z panem Zbigniewem było dla młodych ludzi bardzo wzruszającym i zaskakującym przeżyciem. P. Lisowski jest niezwykłym człowiekiem. Doskonała pamięć, piękny sposób wysławiania się, humor, pozytywne nastawienie do świata i ludzi ujęły uczniów.

Na podstawie wywiadu z Z. Lisowskim Wiktoria nakręciła 30-minutowy film, a Wiktor napisał esej o losach bohatera rozmowy. Klaudia, trzecia uczestniczka konkursu, napisała pracę opisującą wojenne przeżycia Jana Klimka – więźnia KL Auschwitz, Buchenwald i Buchenwald/Kdo, oddział Dora. J. Klimek zmarł w 2015 r., jednak dzięki uprzejmości rodziny uczennica uzyskała pełny dostęp do dokumentów, listów, relacji i zdjęć. Poznając i utrwalając losy dwóch niezwykłych postaci powstały wartościowe, oparte na źródła prace, które zyskały przychylność komisji konkursowej. Cała trójka uczniów “Staszica” uzyskała tytuł finalisty konkursu. Wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie, które spośród finalistów wyłoni laureatów. Mamy nadzieje, że nasi uczniowie będą wśród nich. Powodzenia!