Sukces Julii Szafrańskiej w finale konkursu historycznego IPN

Julia Szafrańska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, została laureatką konkursu pt. „Kiedy człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej” ogłoszonego przez Delegaturę IPN w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce. W nagrodę wyjedzie w październiku do Niemiec.

Do konkursu przystąpiła trójka uczniów ostrowieckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, których przygotowała nauczycielka historii Ewa Wojtas. Julia Szafrańska, Cezary Pietrzyk i Jakub Kochański, uczniowie klasy I B LOMS, przeprowadzili wywiad z więźniarką obozu w Ravensbrück, Ireną Worek. Pani Irena to niezwykle miła i życzliwa osoba, chętnie podzieliła się swoimi wspomnieniami, dokumentami oraz prywatnym archiwum. Rezultatem spotkania były prezentacje multimedialne. Okazało się, że praca Julki zdobyła uznanie komisji konkursowej.

Jak widać, uczniowie SMS-u mimo wyczynowych treningów, udziału w zawodach sportowych chętnie rozwijają swoje zainteresowania historią, kształtując w ten sposób postawy obywatelskie i patriotyczne. Od wielu lat uczestniczą w projektach Instytutu Pamięci Narodowej – w jednej z poprzednich edycji uczennice przygotowane przez p. Wojtas zostały laureatkami i w nagrodę pojechały na Ukrainę, gdzie poznały niezwykle ciekawą historię Kresów Wschodnich.