Sukces Igi Klepacz w poetyckim debiucie

Iga Klepacz, uczennica pierwszej klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej Liceum ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza , zadebiutowała swą poezją w Powiatowym Konkursie Literackim „Leśmianowskie inspiracje” i zdobyła tytuł laureata, zajmując zaszczytne drugie miejsce. W napisanych przez nią dwóch wierszach, balladzie i erotyku, utrzymanych w konwencji poetyki Bolesława Leśmiana, jury doceniło oryginalność tematu, językowe bogactwo i literacką formę wypowiedzi.

– Jestem pełna uznania dla Igi, która w bardzo krótkim czasie i z wielką łatwością opanowała poetycki warsztat pozwalający stworzyć jej  w sposób profesjonalny wiersze inspirowane twórczością Leśmiana – mówi nauczycielka Igi, polonistka Marta Kalita. – Wystarczyło kilka wskazówek, by uczennica z wielką swobodą napisała utwory o wartościach  artystycznych i z ideowym przesłaniem. To oraz fakt, że wiersze przypadły do gustu komisji konkursowej świadczy o drzemiącym w uczennicy talencie poetyckim.

Iga odebrała dyplom laureatki podczas „Weekendu z Leśmianem”, a w nagrodę od organizatora konkursu- Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz WSBiP – pojedzie na spektakl teatralny do Warszawy.