Stypendia dla uczniów “Ekonomika”

19 marca w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się gala wręczenia stypendiów w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych”.

Przyznano 320 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, klasy zasadniczych szkół zawodowych, technika, ogólnokształcące szkoły artystyczne) w województwie świętokrzyskim. Każdy ze stypendystów/stypendystek otrzyma kwotę 3 800 zł , którą będzie mógł przeznaczyć na wydatki związane z kształceniem się, rozwijaniem swoich zainteresowań.

Aby uzyskać stypendium, należało wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce, osiągnięciami w olimpiadach, konkursach i turniejach.

Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się aż 35 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im.

  1. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, a troje spośród nich uplasowało się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych: Michał Klepacki, finalista Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, z klasy 4c o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych; Dominika Czupryńska, finalistka Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z klasy 4e o profilu technik architektury krajobrazu i Emil Wielgus, finalista ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach z klasy 3a o profilu technik ekonomista.

Tylu stypendystów to absolutny rekord województwa! Jest to wynik doskonałej współpracy zdolnych i chętnych do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań uczniów z nauczycielami i wychowawcami. Otrzymane stypendia pozwolą im na dalszy rozwój i zbliżą do osiągnięcia zamierzonych celów.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!