Strażacy z województwa świętokrzyskiego świętowali w Ostrowcu

Strażacy z województwa świętokrzyskiego świętowali w Ostrowcu

23 maja na ostrowieckim Rynku odbyły się uroczystości związane z Wojewódzkimi Obchodami „Dnia Strażaka”. Gościem honorowym obchodów był nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Strażackie święto rozpoczęła msza święta w Kolegiacie św. Michała Archanioła. Wzięli w niej udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa świętokrzyskiego. Mszy przewodniczył biskup sandomierski, ks. Krzysztof Nitkiewicz. Tuż po niej pododdziały przemaszerowały na rynek miasta, gdzie uroczystym apelem rozpoczęto oficjalne uroczystości.

Wszystkich uczestników powitał nadbryg. Zbigniew Muszczak, świętokrzyski komendant wojewódzki, który podkreślił rolę, jaką jednostki PSP i OSP odgrywają w obchodzącym w tym roku 20-lecie krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. W trakcie apelu wręczono odznaczenia i medale, awanse na wyższe stopnie służbowe, dyplomy i inne wyróżnienia. Uhonorowano strażaków PSP, działaczy Związku OSP oraz osoby zasłużone dla pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Podczas obchodów słowa uznania dla wszystkich strażaków i druhów w imieniu Zbigniewa Dudy, Starosty Ostrowieckiego, całego Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Ostrowieckiego wygłosił Eligiusz Mich, Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego:

– „Z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka składamy wszystkim Strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej najlepsze życzenia i wyrazy szacunku oraz uznania za ofiarną służbę, znakomitą pracę i działalność społeczną. W imieniu całego Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Ostrowieckiego dziękujemy Wam za ratowanie ludzkiego życia i mienia, heroizm w walce z katastrofami i klęskami żywiołowymi oraz za troskę o nasze bezpieczeństwo.

Wasza praca jest niezwykle trudna. Niemal codzienne zmuszeni jesteście ryzykować dla nas swoje cenne życie. Angażujecie całe swoje serce w działalność ratowniczą, jesteście wzorem szlachetnej i rzetelnej postawy. Życzymy, by wszyscy obywatele okazywali Strażakom należyty szacunek i wdzięczność za ich wielkie dokonania”.

Po przemówieniach zaproszonych gości odbyła się defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.

Głównymi organizatorami uroczystości byli: Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach, Zarząd OW ZOSP RP w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.